Светлана Коева, дирекция „Превенции” – Варна: Много от младите хора са склонни да излязат и да работят в чужбина без трудови договори

Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции” към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Коева, за поредна година във Варна се провежда кампания за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кои са основните акценти в инициативата, кои са партньорите Ви?

Светлана Коева: Организатори на кампанията за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация – „Закъде пътуваш?“ са Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции“, Община Варна, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора. Партньори в кампанията са дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Първа езикова гимназия, III ПМГ „Акад. Методий Попов”, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, МГ „Д-р Петър Берон”, НГХНИ „Константин Преславски”, Професионална техническа гимназия. В кампанията тази година се включват и варненски висши учебни заведения. Основна цел на инициативата е да се повиши информираността на младите, търсещите работа в чужбина, за рисковете от въвличане в трафик на хора и начините за избягването им. Водещ акцент в дейностите с младите хора е да се засили тяхната чувствителност към риска от попадане в трафик с цел трудова експлоатация, предвид скорошните им планове за работа и обучение в чужбина. Дейностите, предвидени в кампанията, ще се реализират на училищно, градско и национално ниво. На училищно ниво в гимназиите-партньори са предвидени обучителни сесии по метода „връстници обучават връстници“, ролеви игри – симулации на ситуации, в които се случва набирането на хора с цел трудова експлоатация, както разяснителни кампании в междучасията с раздаване на информационни материали. Със студенти от Варненски свободен университет, Технически университет, Медицински университет и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ ще се проведат обучения, придружени с дискусии и раздаване на информационни материали. Целта на срещата с младите хора ще бъде предоставяне на информация за рисковете от попадане в трудова експлоатация и начините за справяне. Гранично полицейско управление на Пристанище Варна и Летище Варна също са привлечени в кампанията за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация – „Закъде пътуваш?“. На видими места ще бъдат поставени плакати, а на заминаващите пътници ще бъдат предоставяни материали с информация за опасностите и механизмите на трудова експлоатация, както и съвети за справяне с риска. На служителите от дирекция „Бюро по труда“ – Варна, които също участват в инициативата, са предоставени плакати с логото на кампанията и информационни материали, които ще бъдат предоставяни на хора, търсещи работа, с цел предпазване от измами.

Фокус: Какво показват проучванията в тази посока?

Светлана Коева: Много от младите хора във Варна, а и по-възрастните, са склонни да излязат и да работят в чужбина без трудови договори. Определено има проблем по отношение на нагласите,  това показват и нашите проучвания, които правим в рамките на годината. Хората в трудоспособна възраст, повече младите хора, са склонни да излязат да работят в чужбина, като преди всичко ги интересува заплащането и по-малко обръщат внимание на трудовите договори, на това кой ще бъде техен работодател. Дори на директно зададения въпрос дали са склонни да излязат да работят в чужбина без трудов договор голяма част от младите хора и дори по-възрастните отговарят, че са склонни, което само по себе си е риск.

Фокус: Провеждат се и Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Светлана Коева: Инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ се провежда във Варна за 11-та поредна година. Организатори на инициативата са Община Варна, дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в районите „Приморски“, „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“, кметствата Каменар и Тополи. Традиционни партньори на проявата са Областната дирекция на МВР и варненските училища. Водеща цел на инициативата „Открити дни на местните комисии“ е запознаване на децата с отговорностите, които те имат, ако по една или друга причина са извършили прояви, насочени срещу техни връстници, близки, обществото като цяло и тези прояви водят до прилагане на разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В дейностите на инициативата „Открити дни на местните комисии“ се включат председатели, секретари и членове на местните комисии по райони, обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая, учители, класни ръководители, обучители на връстници от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“. В спектъра на дейностите, предвидени в инициативата, са теми като агресията, наркотиците, рисковото поведение в интернет, какво е трафик на хора и опасността да бъдат въвлечени деца. Посочените теми ще бъдат разглеждани от възможните роли, в които могат да попаднат децата – извършители или потърпевши. В беседите и дискусиите ще бъдат разисквани възможностите, с които децата разполагат – да се справят сами, да търсят помощ от възрастни, да търсят помощ от специалисти – педагози, психолози, местни комисии, обществени възпитатели, инспектори от Детска педагогическа стая, да подадат сигнал – по телефон и онлайн.

Фокус: Одобрени ли са проектите на неправителствените организации за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора?

 Светлана Коева: Да, месец април 11 неправителствени организации са започнали работа по проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. Проектите са финансирани от дирекция „Превенции“, Община Варна, в изпълнение на „Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2017” на дирекция „Превенции”, приета от Общински съвет – Варна. Тази година проектите отново са ориентирани към младите хора и са свързани с програма „Варна-Европейска младежка столица – 2017 г.“ Проектите целят популяризиране на живота без риск, като едновременно обръщаме внимание и на това, че тази година Варна е европейска младежка столица – едно безспорно постижение.

Фокус: Какво предстои?

Светлана Коева: Кампанията „Не шофирай, ако си пил“  стартира във Варна в началото на май. Инициативата също е традиционна и е насочена към абитуриентите и техните близки. Традиционни партньори са училищата и КАТ. Имаме подготвени материали специално за абитуриентите. За всеки абитуриент от Варна сме подготвили специален материал, който да е малко закачлив, но и да носи информацията, че не е добре да се шофира след употреба на алкохол. Ще се водят и разговори с младите хора за рисковете, които крие сядането зад волана след употреба на алкохол. Говорим и за употребата на наркотици. На 10 май предстои отчет на дейността на училищните превантивни клубове за последната календарна година. На церемония отличаваме млади хора, които имат най-големи заслуги в работата по превенция на рисковото поведение. Дирекцията подготвя и две големи срещи през лятото. Едната среща е за професионалисти, ще се проведе през юни и е свързана с езика на омразата, тероризъм и радикализъм. Срещата е предназначена за специалистите, които работят към комисиите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Ще има национален характер, тъй като ще присъстват колеги от страната. Лектори ще бъдат представители на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национален център за безопасен интернет, ГД „Борба с организираната престъпност“. Езикът на омразата, особено и в интернет средата, е тема, по която през тази година усилено се говори. Дирекцията подготвя и традиционното за варненските петокласници състезание – викторина  „Ваканция, здравей! Играй безопасно“. Организира се и голяма доброволческа среща с присъствието на доброволци от цялата страна, като основната тема на форума ще бъде превенция  на употребата на наркотични вещества.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА