Светлана Кръстева, Държавен архив – Видин: Съхраняваните при нас документи внасят по-голяма яснота върху някои малко известни страни от живота на световноизвестния художник Жул Паскин роден във Видин

Светлана Кръстева, Държавен архив – Видин в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Жул Паскин е роден във Видин, какво знаем за неговото семейство?

Светлана Кръстева: Жул Паскин е световноизвестен художник, чийто жизнен път започва от град Видин. Роден е в многолюдното семейство на видинските евреи Маркус и Софи Пинкас на 31 март 1885 г., които му дават името Юлиус (Йеошуа). Бащата Маркус Пинкас бил заможен житар-търговец, чиято фирма имала клонове и в други градове на страната. Семейството остава в града ни около 8 години след раждането на малкия Юлиус. Тук той учи в местното еврейско училище до второ отделение. Във връзка с търговската дейност на бащата семейството се мести последователно в градовете Русе и Букурещ през 1893 -1894 г. На следващата 1895 г. Юлиус Пинкас е изпратен да продължи образованието си във Виена. Връща се в Букурещ и постъпва в предприятието на баща си през 1901 г. На следната година напуска града и семейството си и посещава курсове по рисуване във Виенската академия. Годините 1903 – 1930 г. очертават рамките на един напрегнат, динамичен живот, време на безкрайни търсения и пътувания по целия свят. Жул Паскин рисува и показва творбите си в различни страни. На 2 юни 1930 г. (в деня на неговото самоубийство) в галерия Пети се открива неговата четвърта самостоятелна изложба. Погребан е на 7 юни в Париж .

 

Радио „Фокус“: Какви документи се съхраняват в Държавен архив – Видин за Жул Паскин и неговото семейство?

 

Светлана Кръстева: Съхраняваните в Държавен архив – Видин документи внасят по-голяма яснота върху някои малко известни страни от неговия живот, правят биографията му по-точна.Всички документи са оригинали и в зависимост от своя хронологичен обхват и съдържание, могат да се обособят в няколко групи. Една част от тях се отнасят до времето, когато семейството на малкия Пинкас е пребивавало във Видин, т.е. до 1893-1894 г.Друга група от документалните материали отразява някои страни от живота на семейство Пинкас и фамилията Пинкас за времето след тяхното изселване от града ни (1893/1894 – 1940 г.). Последната част от документите обхваща спомените на негови съвременници за детството и зрялата възраст на художника (1956 – 1968 г.).

 

Много е писано за него (книги; статии в списания; в местния и централен периодичен печат и други) от различни автори на базата на спомени и лични проучвания. Подборно литературата, писана за него в България, е отразена в библиографията „Паскин – 1885/1930″, издадена по повод честването на 110-годишнината от неговото рождение, чиито съставители са Ренета Андреева – ДА – Видин и Савина Димитрова – отдел “Краезнание на Видинската универсална научна библиотека “Михалаки Георгиев”. Документи за семейство Пинкас се съхраняват във фондовете на Видинска еврейска община; Градско общинско управление – Видин; Личен фонд “ Бончев, д-р Бърни“; Личен фонд „Аладжем, Соломон Самуил“ и  Израилско училище – Видин.

Радио „Фокус“: Какво е било семейството на Жул Паскин?

Светлана Кръстева: От регистъра за ражданията на Видинската еврейска община за периода 1881 – 1891 г. , свидетелства за раждане, издадени от Видинското израилско общинско управление , махленски свидетелства и писма между лица, фамилията Пинкас и еврейската община , научаваме рождените дати на родените във Видин членове от семейството на Маркус Пинкас – баща на художника:. Маркус Самоел Пинкас – роден на 1 ян. 1846 г. във Видин ;. Самуел (Сами) Маркус Пинкас – роден на 26 ян./7 февр. 1869 г. във Видин ;. Йозеф Маркус Пинкас  – роден на 2/14 февр. 1872 г. във Видин ; Ривка Маркус Пинкас  – родена на 12 февр. 1880 г. във Видин;  Юлиус (Йеошуа; Ешуа) Маркус Пинкас (Жул Паскин) – роден на 19/31 март 1885 г. във Видин; Мони (Шеломо; Соломон) Мордехай (Маркус) Пинкас – роден на 4/16 февр. 1890 г. във Видин ;. Нафтали Мордехай Пинкас – роден на 23 окт. 1891 г. във Видин . Някои автори сочат, че Юлиус Пинкас е седмото от осемте деца на Маркус Пинкас, но гореизложените факти опровергават това твърдение. В някои документи се сочи, че датата на неговото рождение е 18 март 1885 г., но тази неточност е допусната при преписването на регистъра и прехвърлянето на датите от еврейското в християнското летоброене.

Радио „Фокус“: Къде е живяло във Видин семейството на Жул Паскин?

Светлана Кръстева: Семейството на Маркус Пинкас до изселването си от гр. Видин през 1893 г. е живяло в къща на ул.“Асенова“ (днес „Цар Асен I“). Тя се смята за родна къща на художника Жул Паскин. За съжаление е разрушена през седемдесетте години. Архивът ни разполага с нейна снимка от личния фонд на съученика на художника от първите отделения на Израилското училище във Видин – Соломон Аладжем. На 31 март 1995 г. на мястото на къщата бе поставен паметен знак. Но нови факти, прочетени в документи от някои новообработени фондове, ни карат да мислим друго. Според спомените на Хеския Буко Ниньо – наш съгражданин, член на културно-просветната организация на евреите „Шалом“ във Видин, помогнал ни при превода на повечето от документите на ладино, къщата, която е разрушена и която се смята за негова родна къща и до момента, в действителност не е къщата, в която Юлиус Маркус Пинкас (Жул Паскин) е роден. Това мнение се потвърди и от нашите документи. В описната книга на построените сгради във Видин за времето от 1884 до 1945 г. от фонда на Градско общинско управление – Видин се намират списъци на лицата, строили къщи във Видин през съответните години. За 1889 г. четем името на Маркус Пинкас, който е строил къща на ул. „Асенова“ през същата година . Следователно това не би могла да бъде родна къща на художника, който е роден през 1885 г. Възможностите за проучвания по този въпрос не са изчерпани. Налични са документи от времето от 1871 до 1893 г., които все още не са преведени и в които е вдъзможно да се открият нови факти за живота на това семейство в града ни.

Маркус Пинкас е бил един от видните представители на видинското еврейство. Като представител на Видинската еврейска община е бил канен да присъства на заседания на Видинското градско общинско управление, когато е предстояло вземането на важни за обществения живот в града ни решения. Освен почетен гражданин и представител на търговците-житари във Видин, той е бил и един от най-заможните негови граждани. В списък, съставен от Видинското градско общинско управление през 1883 г., сред имената на тридесет и осемте най-имотни видинчани, обложени с най-голям данък, четем и името на Маркус Пинкас . Някои от сведенията за търговската му дейност черпим от протоколите на общинския съвет, до който е подавал молба да му се върне внесения от него депозит за изнесените му през 1891 г. зърнени храни.

Радио „Фокус“: Семейството на Жул Паскин е известно със своята дарителска дейност във Видин.

Светлана Кръстева: Да, така е,  след напускането на града семейството е продължавало контактите си с него и своите съграждани – българи и евреи чрез търговската си и дарителска дейност. От фирмата „Маркус Пинкас и сие“ и членове на семейството са постъпвали молби по различни въпроси за разглеждане от Видинския градски общински съвет. Така например, през 1895 г. от фирмата е получено прошение за намаляване наема на ползвано от нея градско място извън града, край Дунава. В „Български алманах за 1896 г.“, в който се изброяват по-главните чиновници и търговци на Видин, в групата на най-големите житари на града е посочена и фирмата „Маркус Пинкас и сие“ . Заможността на фамилията Пинкас й е позволила да развие широка благотворителна дейност. С документални материали, проследяващи нейното развитие, разполагаме за периода след изселването им от Видин. В списък на Видинската еврейска община на евреите-дарители от България, Румъния, Австро-Унгария и Англия от 1909 г. четем имената на Маркус Пинкас – Букурещ и Йозеф Маркус Пинкас – Браила. За вземането на решение в отговор на получени молби за отпускане на дарения, Маркус Пинкас е свиквал семеен съвет, като при отсъствието дори само на един негов член, решението се е отлагало. След смъртта на родителите им – Маркус и Софи Пинкас, двамата най-големи братя Самуел и Йозеф Пинкас учредяват дарителски фонд, за което научаваме от протокол от извънредно заседание на Видинския градски общински съвет, свикано на 24 ноем. 1911 г. На него е прочетено заявлението на Сам и Йозеф Пинкас, бивши жители на гр. Видин, които правят дарение на общинското управление – недвижими имоти за вечно ползване: два дюкяна, намиращи се на ул. „Михайлова“ и три магазии на ул. „Градска“, заедно с прилежащите им постройки, при следните условия: а) да се образува един фонд, капитала на който ще съставляват горните недвижими имоти, който фонд да носи название: „Маркус и Софи Пинкас“; б) от приходите на горните имоти, а именно наемите, които ще се получават от тех да се раздава сека година на бедните, без разлика на вера и народност материал за отопление, като: дърва, въглища и пр., лицата, които ще се ползуват от това требва да бъдат такива, които са родени от Видин или живели в същия град не по-малко 20 години…“. Видинският градски общински съвет приема с благодарност предложението на двамата братя Пинкас. Прието е и предложението на помощник-кмета Димитър Дамянов да се изработят портретите на покойните Маркус и Софи Пинкас и да се поставят в салона на градския театър, което да „… послужи за пример и на други богати видинци да завещаят по нещо за своите бедни съграждани.“. След учредяването му, фондът „Маркус и Софи Пинкас“ действал дълги години според условията на дарителите. Придобива известност сред гражданството под името „Маркус Пинкас“. Особено голяма била популярността му сред видинското еврейско население, което по различни поводи се е обръщало към дарителите за оказване на материална подкрепа. Такава действително му е била многократно оказвана. След смъртта на най-големия от братята – Самуел Маркус Пинкас през 1912 г. , дарителството било поддържано от по-малкия (втори) брат Йозеф Пинкас чак до 1940 г., за който период разполагаме с документи. От Видинското израилско синагогално настоятелство до Йозеф Пинкас в градовете Букурещ и Браила са изпращани молби за оказване на финансова подкрепа на еврейската община за различни цели: ремонт на еврейското училище и за трапезарията за бедните ученици; помощи за гладуващите поради мобилизацията евреи; материална помощ за еврейската община, ремонт на синагогата и за бедните; оказване помощ за издръжката на еврейското училище  и други.

Радио „Фокус“: Съхранявате ли документи от видински граждани, които са познавали Жул Паскин като дете?

Светлана Кръстева: Последната група документи, съхранявани в Държавен архив – Видин, отразява спомените за детството и зрялата възраст на Жул Паскин. Голяма част от тях са на Соломон Аладжем – видински гражданин, търговец и общественик. В „История на видинското еврейство от Освобождението на България от турско робство до наши дни“ – първа част, той сочи, че семейството на Маркус Пинкас е имало две дъщери и четирима сина, един от които – Юлиус, бил негов съученик от второ отделение в еврейското училище. Спомня си, че малкият Юлиус Пинкас взимал частни уроци по рисуване при учителя Чушков – преподавател в еврейското училище. „…Най-много рисувал домашни животни, предимно кончета, които щедро раздавал на съучениците си. Един такъв екземпляр го пазех в касата си като реликва, обаче през наводнението 1942 година пострада и се загуби. Той стана прочут световен художник в Париж с псевдоним „Паскин“ . Голяма част от документите по темата са използвани за съставянето на вече цитирания библиографски указател „Паскин – 1885/1930“. Всички документи от него са предоставени за ползване от японската изследователка на Жул Паскин – Норико Йошикири (Париж), а някои от тях – на Аврахам Пинкас (Париж) – художник, роден във Видин и далечен родственик на Паскин, за изготвянето на албум. На местния в. „Видин“ през 1995 г. бе предоставено за публикуване рожденото свидетелство на Юлиус Пинкас. Много са документите, използвани за изготвянето на изложби, витрини, няколко статии и съобщения в местните и централни печат и радио. На 13 март 2000 г. с решение на Общинския съвет – Видин световноизвестният художник Жул Паскин бе определен (посмъртно) за почетен гражданин на Видин. През същата година на негово име бяха наречени една зала в Община – Видин и един от централните площади, а през 2003 г. на едноименния площад бе поставен бюст-паметник на художник.

Анна ЛОЗАНОВА