Светлана Солачка, РУО-Благоевград: Изтича крайният срок за подаване на заявления за допускане до зрелостни изпити

Светлана Солачка, председател на Регионалната комисия за организиране и провеждане на зрелостни изпити към Регионално управление по образованието-Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин относно организацията за провеждането на матурите през 2017 година

 

Фокус: Г-жо Солачка, как протича организацията за провеждането на държавните зрелостни изпити?

Светлана Солачка: Например в момента зрелостниците подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, като крайният срок е днес и всички, които желаят да бъдат допуснати, трябва да заявят своето желание с подадено заявление и да определят втория държавен зрелостен задължителен изпит и този по избор, ако желаят. Първият задължителен държавен зрелостен изпит се знае кой е – по български език и литература.

Фокус: След това какво предстои?

Светлана Солачка: Предстои процедура по определяне на сгради, разпределяне на зрелостниците и квесторите по учебните заведения и т.н. Последният етап е вече допускане до държавните зрелостни изпити – училищна зрелостна комисия трябва да вземе решение каква част от зрелостниците са допуснати, в зависимост от това дали им остава да полагат някакъв вид изпити. Когато те не са си взели всички изпити и нямат оценки по съответните предмети, които изучават по учебен план, не са допуснати до изпит, а всички които са допуснати – получават служебна бележка за допускане на 18 май и на 19 май се явяват на държавен зрелостен изпит по български език и литература. Новият момент тази година е, че предвид новия Закон за училищното и предучилищното образование, параграф 24 ал.6, дава основание на всички ученици, които завършват професионални гимназии да изберат за втори зрелостен изпит не общообразователен предмет, а средна аритметична оценка от теория и практика по професията – т.нар. степен за професионална квалификация, което ги облекчава да не се явяват на два общообразователни предмета и по този начин биха могли да завършат и да получат дипломите си за завършено средно образование, а теория и практика по професията са изпити, които те по принцип ги държат и по този начин получават съответната степен за професионална квалификация така или иначе, по този начин имат един изпит по-малко.

Фокус: Тоест те трябва да се явят единствено на държавен зрелостен изпит по български език, а този по избор им отпада?

Светлана Солачка: Точно така, вторият държавен зрелостен изпит не е задължително да бъде общообразователен предмет като физика, химия, биология и т.н., а избират да бъде т.нар. степен за професионална квалификация. Двата изпита, които те държат, за да получат степента за професионална квалификация, се считат за втори държавен зрелостен изпит, с който завършват средното си образование.

Фокус: А какъв брой ученици очаквате? Имате ли яснота поне колко са завършващите тази година?

Светлана Солачка: Яснота колко са завършващите тази година ние имаме, но какъв брой ученици ще се явят не се знае. Около 2400 ученици са завършващите дневна форма на обучение и малко под 200 са завършващите самостоятелна форма на обучение. В понеделник по график директорите ще ни предоставят информация за това какъв брой зрелостници са заявили желание да бъдат допуснати до зрелостни изпити и съответно какъв втори зрелостен изпит са избрали – по кой предмет.

Фокус: От миналата година са въведени модулите. Можете ли да обясните малко повече за тях?

Светлана Солачка: Да. На септемврийската сесия пробно бяха въведени модулите. Има група предмети, които са разделени на 3 модула със съответно различно регламентирано време и група предмети, сред които са математика, природни науки – химия, физика, биология, които се провеждат на 2 модула. Съответно по време на модула ученикът няма право да напуска залата или тоест трябва да приключи работата си по модула, предава съответния модул и тогава може да излезе и да напусне залата, дори и да ползва тоалетна, което ограничава възможностите за преписване.

Фокус: Всъщност до какви изводи достигнахте на септемврийската сесия, в която бяха въведени? Това е по-добрият начин за провеждане на изпитите, така ли?

Светлана Солачка: Да, определено това е по-добрият начин и сега вече ще бъде въведено на майската сесия, като естествено видеонаблюдението не отпада в деня на изпита в съответните зали и съответните помещения за размножаване на материалите.

Фокус: Ясно ли е вече в кои училища ще има видеонаблюдение, тъй като миналата година нямаше във всички?

Светлана Солачка: Online видеонаблюдение нямаше във всички училища, но иначе видеозаснемане има във всички. Всички са задължени по правила за информационна сигурност да правят видеозаписи в деня на изпита във всички зали. Тези видеозаписи се качват на една електронна платформа и се предоставят при нас. Относно online видеонаблюдението Министерството на образованието и науката ще определи къде ще има такова. За момента нямаме такава информация. Ние всъщност още нямаме информация колко точно ще бъдат зрелостниците и в кои сгради ще се провеждат изпитите.

Фокус: А кога са държавните зрелостни изпити като дати?

Светлана Солачка: На 19 май е изпитът по български език и литература, а на 22 май е вторият държавен зрелостен изпит.

Натали СТЕФАНОВА