Светла Антова, директор на Второ основно училище в Кюстендил: През новата учебна година ще работим по проект за иновации и с виртуална класна стая

Директорът на Второ основно училище „Даскал Димитри” в Кюстендил Светла Антова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 Фокус: Госпожо Антова, каква е готовността на Второ основно училище „Даскал Димитри” за новата учебна година?

Светла Антова: Подготовката върви трескаво и ентусиазирано. Училището в момента се санира по проект , спечелен от Община Кюстендил, така че ще предложим на учениците и на децата от Второ основно училище една съвсем нова, обновена и уютна сграда.

Фокус: Проектът ще приключили до 15 септември или ще има още какво да се прави по него?

Светла Антова: Има още какво да се прави като крайния срок за приключване на проекта е 7 октомври. Фирмата изпълнител, заедно с подизпълнителите, работиха много активно. Успяха в голяма част да се справят със задачата. Ще открием новата година с обновена и изцяло завършена фасада и централния вход на сградата и остават  западната част от сградата, която е трафопоста и котелното помещение да се довърши след 15 септември  санирането и една малка част от северната страна на сградата. Южната и източната са изцяло обновени, така че спортните площадки ще могат да се ползват от децата. Предстои, във връзка с крайния срок на проекта, окончателното завършване на отоплителната инсталация, тъй като и тя изцяло е обновена. Довършителните работи до 7 октомври ще се извършват в котелното помещение, в тунелите, които свързват тръбите с котелното помещение, тоест няма да има никаква пречка за нормален учебен процес.

Фокус: Колко деца в първи клас ще прекрачат прага на Второ основно училище през новата учебна година?

Светла Антова:  34 деца – две паралелки.

Фокус: Трудно ли се сформират паралелки за първокласници предвид  демографската криза, която обхваща не само Кюстендил, но и цялата страна?

Светла Антова:  Да, но със сигурност  в малките градове, в провинцията, проблемът е много по – осезателен. Трудно се събират деца, защото демографията е факт, жители в Кюстендил и съответно селата, тъй като училището е средищно. Голяма част са вече в по – големите градове, в чужбина, така че трудно е, но не е невъзможно и аз мисля, че при една добра организация и една добра работа, нещата могат да се получават.

Фокус: От новата учебна година Второ основно училище ще работи по проект за иновативно учебно заведение, какво включва този проект?

Светла Антова: Тази година спечелихме проекта за иновативно училище, включително философията и акцентът в този проект са изкуствата и технологиите като начин да се мотивират, да се развиват децата  и във връзка с това ние предлагаме във факултативните учебни часове, които родителите могат да избират от няколко предмета, тази година включихме и предмета „Програмиране за деца”. Нещо изключително интересно, което намери одобрението на всички родители, тоест  в първи и втори клас като факултативен предмет, ще присъства програмиране за деца.

Фокус: Второ основно училище има още нещо, с което да се похвали – виртуална класна стая, полезна ли е тя?

Светла Антова: Това наистина е голям плюс за училището и за децата, тъй като възможностите за използване на тази зала са много широки. Тя може да бъде изнесена в детска градина, може да бъде изнесена по време на зелено училище, на бяло училище, може да бъде изнесена на двора или на Хисарлъка, тоест има много потенциал. Работата в тази виртуална стая и с таблетите е изключително интересно за децата, така че това също е нещо, което е изключително перспективно.

Венцеслав ИЛЧЕВ