Светла Пенчева, Първа езикова гимназия – Варна: Съвместните проекти с чуждестранни ученици са важни, защото акцентират върху културния обмен, традициите и обичаите

Светла Пенчева, учител в Първа езикова гимназия – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Госпожо Пенчева, може ли да ни разкажете малко повече за проекта, в който Първа езикова гимназия взе участие?

Светла Пенчева: Проектът по-който работим в момента, темата на проекта е „Безопасен Интернет“. Към тази тема имаме различни модули. А модула, който беше в момента във Варна е за тормоза в киберпространството. Но искам да кажа няколко думи за това, че този проект е продължение на преден, който се проведе също в рамките на 2 години. Там темата ни беше „Многообразие и преодоляване на предразсъдъците“. Защо всъщност искам да кажа това? Тъй като между 182 проекта в Германия нашия проект е отличен в първата тройка. За това, разбира се, ние ще получим знак за отличие и ще се радвам този знак да бъде гордост за нашата гимназия. От този проект всъщност продължението сега във Варна, проектната ни седмица беше от понеделник и изпратихме нашите гости на 15 март. Едните от държавата Турция, другите от Германия.

Фокус: Каква беше темата на проекта и в какво се изразяваше той?

Светла Пенчева: Основната ни тема беше кибертормоза, като учениците имаха задача да изработят различни видове продукти, предварително им бяхме поставили задачите. Най-вече тези продукти са създаване на видеоклипове и най-добрия продукт, който беше изключително интересен. Това е представяне на интерпретации с  помощта на кукли. Нашите ученици бяха изработили две кукли. Едната кукла е на възрастен мъж, другата е на ученик, на млад тинейджър. Те бяха разделени от една стена. Всяка кукла имаше пред себе си клавиатура и се провежда разговор по Интернет между възрастния човек и детето, където възрастния човек се представя за младо момиче и разговорите протичат в различна посока. Цялата поука беше в това, че не трябва да се доверяваме на хора, които не познаваме, хора, които не сме виждали.

От Турска страна беше много интересна презентацията,защото това беше представяне на кукли, но като театър на сенките. Те имат много голяма традиция, особено в Бурса има няколко такива театри, а училището, с което работим в Турция, се намира в град Бурса. Разбира се, това беше в един много малък мащаб. Като една малка сцена беше направена. На нас също така ни беше много интересно как функционират тези кукли. Осветява се един екран. После имах възможност да ги пипна и самите кукли и те бяха от нещо като пластмаса, но бяха много хубаво изрисувани. Също така те пресъздадоха различни моменти от комуникацията на хората в Интернет и това какво може да последва. Страната Германия също се представи с кукли. Те между куклите имаха и животни, имаше и хора, но пак тематиката беше в този план.

Най-доброто, което бих казала в тези срещи е възможността на нашите ученици да контактуват с ученици от други страни, за да могат да упражняват своите езикови умения и навици. На второ място, за да може да се акцентира върху културния обмен, различни традиции, нрави, обичаи се презентират. Тъй като нашите гости винаги отсядат в семействата, те биват посрещнати в традиционна българска обстановка, българска музика, български ястия. Учениците от Германия, това не беше в наше присъствие, с техния ръководител, са се разхождали във Варна и в един момент са видели по улиците представители с български народни носии, и са питали учителката си и са имали желание да научат български танци. По някакво съвпадение на обстоятелствата първия ден в Първа езикова гимназия ние ги поканихме на един час, който беше примерен час  по Физкултура, но всъщност там се разучаваха български народни танци. Те бяха изключително зарадвани от този факт и накрая научиха стъпките на два танца. Това беше право хоро и ръченица.

Фокус: Госпожо Пенчева, ако можем да кажем колко ученици от други държави посетиха България?

Светла Пенчева: Ние си имаме определена квота от ученици, които можем да водим със себе си по тези проектни срещи. От турска страна имаше 7 ученици с трима ръководители. От немска страна, те имат право на малко повече бройки – те имат право на 12 ученици, но взеха 14 и 2 преподавателки.  Интересното беше,че от германска страна имаше една ученичка, която е от град Варна. Тя се води от германска страна, защото вече там живеят родителите и семейството й. За нея беше много интересно и винаги се хвалеше пред своите съученици, че това е моята страна, колко се гордее, но за съжаление живее в момента в град Кьолн. Не знам за чие съжаление.

Фокус: В няколко училища във Варна съществуват клубове за „Безопасен интернет и рисково поведение“. Има ли такъв клуб в Първа езикова гимназия?

Светла Пенчева: В Първа езикова гимназия имаме изключително много инициативи по тази тема. Предполагам, че и в другите училища има такива клубове. Ние имаме семинари, сега в момента издадохме една брошура на български език. Всяка страна сама си издава брошурата на съответния език. Издадохме я и ще я размножим малко по-голям тираж за всички ученици за безопасен интернет и изобщо за проблемите в училище, които са свързани с насилието.

Фокус: Може ли да споменем част от нещата, които са включени в брошурата?

Светла Пенчева: Тази брошура е няколко страници. Първата страница, беше какъв вид може да има този кибер тормоз, по какъв начин може да се осъществява. Втората страница, е озаглавена „Не си сам“, което означава, че много често този, който е тормозен се чувства изолиран и се показват пътищата и начините, по които той може да търси помощ. И третата страница, ние сме упоменали организациите, които са отговорни в България да помагат в такива ситуации – неправителствени организации, Агенция за закрила на детето и други имаме упоменати с техните адреси, линкове и т.н.

Фокус: Значи тя е създадена от ученици?

Светла Пенчева: Да, тя е създадена от ученици като част от проекта. Това беше нашата задача да създадем такъв продукт. Ние си го създадохме този продукт за България, като той е на български език. От немска страна си правят тяхното училище и си го разпространяват, като ние ще разпространим из нашето училище. Също така при педагогическия съветник в нашето училище има такива помощни ударни групи, които работят и даже най-доброто обучение е деца обучават деца – много често по-големите ученици влизат в 8-9 клас за разпространяване на тази информация и за обучение на по-малките.

Фокус: Госпожо Пенчева, какво следва от тук нататък?

Светла Пенчева: Това беше нашата първа проектна среща с учениците. Ние бяхме декември месец в град Бурса, но там присъствахме само учители. Следващата ни среща ще бъде месец октомври в град Кьолн, където ще заведем 12 ученици от Първа езикова гимназия.

Фокус: Значи това ще бъде следващата фаза на същия проект?

Светла Пенчева: Да, а следващата година, 2020, имаме среща във Варна. Това е април месец, да се надяваме, че вече нашата зала ще бъде готова, за да можем там да представяме нашите проектни идеи ида ги реализираме.

Бояна АТАНАСОВА