Светослав Василев, зам.-кмет на Кюстендил: Вече работим по Годишна програма за развитие на туризма в региона

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Светослав Василев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Василев, Община Кюстендил беше отличена с почетна награда „Асеневци” за опазване на културно-историческото наследство, какво за вас е тази награда?

Светослав Василев: След като представи туристическия ресурс на своята дестинация и потенциал за развитие в областта на туризма, нашата община беше отличена с почетна награда „Асеневци” за опазване на културно – историческото наследство. Тя се връчи на господин Петър Паунов, кметът на Община Кюстендил от госпожа Ирина Найденова – член на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции на официална церемония във Велико Търново, което беше част от шестнайсетото  издание на Международното изложение за културен туризъм. Интересното е, че това  изложение за културен туризъм, което се осъществява във Велико Търново, се организира със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции, както и с помощта на Общинска агенция по туризъм „Царевград  – Търново”. Това е единственият специализиран форум за културен туризъм в България и смятам, че тази награда, която получихме е достатъчно признание за нашата работа и за нашето културно – историческо наследство.

Фокус: Общинският съвет в Кюстендил прие на последното си заседание и отчет за изпълнението на Годишната програмата за развитие на туризма за миналата година и програмата за настоящата 2019 година, кои са основните акценти в тази програма?

Светослав Василев: Основната цел на програмата е да подпомогне увеличаването интереса на туристите в град Кюстендил като туристическа дестинация, да се постигне устойчив ръст на туризма. При разработването са взети предвид условията и предпоставките, които са необходими за стабилно и балансирано развитие на туризма в съответствие с нашите местни, икономически, социални и екологични дадености. За да можем да изпълним програмата набелязахме определени приоритети, които включват дейности, които съответстват на реалните нужди на нашата община.

Фокус: Кои са те?

Светослав Василев: На първо място ефективното развитие на туризма изисква не само единични атракции и съоръжения, а комплексен туристически продукт, който в повечето случаи е регионален по обхват. Ние трябва да се съобразим с общите условия в региона, самата дестинация трябва да бъде рекламирана на пазара, за да можем да покажем в пълен блясък нашите предимства. В потвърждение на това Община Кюстендил участваше активно в междуведомствената работна група, която участваше в разработването на балнеологичните  и СПА дестинации в България. Станахме и съучредител на Софийски туристически район. Дейностите, които са посочени за изпълнение на този приоритет са производството на печатни и рекламни материали, с които говорим за по – активен маркетинг, публикации с пиар материали и снимки в печатни издания и медии, изготвяне на няколко броя имиджови и видеофилми, които са за Община Кюстендил и съответно участие в международни туристически изложения. Вторият приоритет,  който е отбелязан в програмата, е че от изключителна важност е високо качество и обезпечаване на инфраструктурата, за да може да се създадат условия за атрактивно и устойчиво развити градове. Тук са включени специфични интервенции, предназначени да подобрят физическата градска среда. Интервенциите, произтичащи от тази мярка, трябва да се интегрират с по – широки инвестиции, които не могат да бъдат покрити само от бюджета на туризма и те са насочени пряко към икономическо сближаване.

Фокус: Посочете основните от тях?

Светослав Василев: На първо място това е обозначаване и поддържане на съществуващи туристически атракции на територията на общината, изготвяне и позициониране на информационни табели за туристически информационен център град Кюстендил, което е по изискване на Министерство на туризма, изготвяне на туристически табели за туристически обекти в централна градска част. В тази връзка с изготвянето на табели на туристически обекти, стана въпрос и по време на Консултативния съвет по туризъм, стигна се до извод, че трябва да работим в посока унифициране. Това е създаване на един утвърден еталон на табели, с които да маркираме туристическите обекти, което ще доведе до по – ясна разпознаваемост и по – приветлив външен вид. По тази причина ще направим една комисия, съвместно с общинско предприятие управление на общински имоти ,ще се разгледат табелите,ще се види къде има нужда от смяна и утвърждавайки еталона на тези табели, ще можем по – нататък да работим и да изпълним това решение на консултативния съвет. Последният приоритет е по това обезпечаване на достъп до модерни информационни услуги и който е от изключителна важност за установяване на връзки между градското население и подобряване качеството на живот. Поради тази причина ще се отделят средства за осъществяване на статистически проучвания и в сферата на туризма. Ще продължим с  добрата традиция да правим такива периодични срещи с местни предприемачи в туристическия бранш, които ще ни помогнат да си сверим часовника и да вървим в правилната посока.

Венцеслав ИЛЧЕВ