Светослав Василев, зам.-кмет на Община Кюстендил: Стремим се към един още по-добър общ туристически продукт

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт” Светослав Василев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Василев, какви решения бяха взети по време на заседанието на Консултативния съвет по туризъм в Кюстендил?

Светослав Василев: Това беше редовно заседание на Консултативния съвет, неговата основна цел беше да се обсъди и одобри програмата за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2018 година, както и да се приеме отчет на дейностите, свързани с развитието на туризма за изминалата година. След като се приеха програмата и отчетът, те бяха представени на вниманието на Общинския съвет, тъй като по Закона за туризма, тази програма трябва да подлежи на обсъждане и приемане от страна на Общински съвет град Кюстендил. На самата среща бяха разгледани въпроси, свързани с програмата. Нямаше някакви проблеми, тъй като ние организирахме преди тази редовна среща, няколко предварителни. Всяка една от точките в програмата е съгласувана с представителите на консултативния съвет, така че смятам, че програмата е добре структурирана и изпълнението й ще доведе до положителни резултати за общината.

Фокус: Има ли нещо, което не е свършено през изминалата година по тази програма?

Светослав Василев: Основните неща, които са заложени, са изпълнени. Самият отчет ще бъде публикуван, така че е достояние за хората, които се интересуват. Мога да кажа, че приходите от туристическия данък към месец януари 2017 година са в размер на 21 242 лева. Ние основно разполагаме с тях като организация, с което можем да се опитваме да облагородяваме и да правим подобрения в туристическа инфраструктура. Освен тези средства, залагаме от други собствени приходи, както и от програми по проекти, които се внасят в Община Кюстендил и са свързани пряко или косвено с туризма или с инфраструктурата. В тази връзка, освен тези 21 242 лева, 152 700 лева сме изразходвали за подобряване на средата от собствени приходи, така наречените капиталови разходи, както и 1 806 000 лева по проекти. Това са проектът за достъпност до Скакавишки водопад, както  и за развитие на градската среда. Това не е общата сума. Това е усвоената сума до края на 2017 година.

Фокус: Сега предстои изпълнението на новата програма, там какво сте включили като дейности, има ли нещо по – различно, което е дошло като предложение от участниците в Консултативния съвет?

Светослав Василев: Програмата е продължение, ние надграждаме всяка година, тъй като е по изискването на Закона за туризма, където трябва да систематизираме целите и мерките,  които да прилагаме. За тази година това, което прави впечатление, че туристическият данък е в размер на 23 064 лева, събраният, което е с 8,7% ръст, спрямо миналата година. Приоритетите ги набелязваме, като залагаме на активното участие на всички участници в Консултативния съвет по туризма. Там са включени представители на частния сектор, туристическият бранш, художествената галерия, музеят, „Съвет по туризъм”, който е част от частната организация. Обединени сме от идеята да направим един още по – добър туристически продукт, който включва в себе си всички необходими дейности за по – ефективното развитие и работа на туристическия сектор в града и в общината.

Фокус: Продължавате ли и с проекти  в областта на туризма?

Светослав Василев: Да, инфраструктурата също е много важна, затова ние залагаме и на проектите за подобряване на градската среда, говорейки за пространството пред художествена галерия, за пространството около реката, всичко това по един пряк начин влияе на общото впечатление за града от туристите, които посещават и съответно за рекламата, която може да се направи.

Венцеслав ИЛЧЕВ