Светослав Василев, Община Кюстендил: Община Кюстендил участва със своите силни туристически дадености в сформирания Софийски туристически район

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Светослав Василев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Василев, Община Кюстендил е член в създадения  софийски туристически район, какви действия са предприети в тази връзка?

Светослав Василев: Миналия месец се проведе учредително събрание на този туристически район. Това е своеобразно продължение на срещата, която беше на 19 февруари 2019 година, когато имаше само събрание на учредителния комитет с цел учредяване на организацията и на 10 юли се проведе това учредително събрание, съгласно утвърдената от министъра на туризма концепция  за туристическо райониране. Бяхме длъжни да се включим, да създадем и учредим този Софийски туристически район, който е разположен на територията на Област София град, София област, областите Перник и Кюстендил.

Фокус: Какви са целите?

Светослав Василев: Целите на дружеството са формиране на регионални туристически продукти,с оформяне на  реклама, регионален маркетинг. Утвърждаването на Софийския туристически  район беше направено с участието на 23 общини.

Фокус: Какво предстои да се случи?

Светослав Василев: На учредителното събрание с право на глас присъстваха представители на повечето от общините, както и на три областни администрации, туристически сдружения, които са вписани в Националния туристически регистър, които са регистрирани също в рамките на този туристически район. За председател единодушно избрахме доцент Тодор Чобанов, заместник – кмет на Столична община. В управителния съвет имаме честта да влезем и ние, Перник и Костинброд като представители на общините, по един член имаме от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, на Българския съюз по балнеология и на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. В Контролния съвет на организацията бяха избрани трима представители – един представител от Министерство на туризма, представител на областна администрация Кюстендил, и от Трънското туристическо дружество. Идеята е насърчаване на различните видове туризъм, поклоннически, фестивален, културен туризъм, всички видове събития, които могат да се включат вътре в рамките на този район.

Фокус: С това учредяване има ли очаквания и самата държава да подпомага развитието на тези видове туризъм?

Светослав Василев: Разбира се, това е залегнало в самия Закон за туризма. Във връзка с този закон се учредява и този Софийски туристически район, амбициите на представителите на ръководството на района са точно такива –  да можем да засилим както и нашето партньорство, така и възможността съвместно да популяризираме тези обекти. Представителите на Министерство на туризма също изразиха готовност да ни съдействат по всякакъв начин. Седалището ще бъде в София, Софийска община предоставя помещение, където чисто техническите дейности да се осъществяват, като заплатата на сътрудниците ще се поеме от софийска община. За нас ще бъде по – голяма ползата, ще участваме и ще даваме идеи. Говорили сме да предоставим и подготвим съответните рекламни брошури, рекламни материали, с които да популяризираме Община Кюстендил.

Фокус: На какво ще заложи Кюстендил?

Светослав Василев: Това, с което се гордеем ние – минералната вода, фестивалният туризъм, културният туризъм, планинският туризъм, сега очакваме да дойдат доста гости, предстои планинско рали „Осогово”, което ще бъде на 24 и 25 август. Имаме и „Осогово рън”. Всичко, което досега работим ще бъде едно естествено продължение и се надяваме да имаме по – големи ползи от него.

Фокус: Какъв е вашият поглед за летните месеци в Кюстендил?

Светослав Василев: Нещата са позиционирани много добре, говорейки с представители на туристическия бранш, особено уикендите са запълнени, нашият хотел, общинския. Прави впечатление, че в града идват много хора да се запознаят с нашата история, с нашите забележителности. Това може само да ни стимулира да работим още по – активно, за да привличаме още повече туристи, тъй като прибирайки се вкъщи доволен, един турист, прави най – добрата реклама на своите приятели.

Венцеслав ИЛЧЕВ