Светослав Василев, Община Кюстендил: След реставрацията на Крепостта „Хисарлъка” се наблюдава значително увеличение на туристите

Зам.-кметът на Община Кюстендил Светослав Василев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Василев, на територията на Община Кюстендил се намира Късноантичната и Средновековна крепост „Хисарлъка”, какво е нейното състояние и какъв е потенциалът й за превръщане в желан туристически обект?

Светослав Василев: Това е една от най-големите крепости в страната. Може би една от крепостите с най-голяма история и ценност, защото тя е от няколко епохи, през които е надграждана. Тя е изградена в края на ІV век и началото на V век, поправяна е през VІ век,  преживява Първата и Втората българска държава и е съборена от османските завоеватели през XV век. Многобройните и разнообразни археологически находки говорят за непрекъснатото и продължително използване на крепостта през античността и средновековието. Тук ще кажа, че причината поради която ние разработихме и кандидатствахме с проект за реставрация и консервация на тази крепост е това, че тя все пак е част от националния архитектурен и археологически резерват „Пауталия – Велбъжд”. Това беше една от предпоставките да кандидатстваме с проекта. На фона на тези интересни решения, на съчетанието на различни строителни техники и материали, използвани при изграждането на крепостта, я правят наистина уникална по своята същност. Тя е преживяла Първата и Втората българска държава, едва през османското нашествие е била разрушена.

Фокус: Какво направихте по този проект?

Светослав Василев: Ние кандидатствахме с конкретни мерки, чрез този проект. Имаме един изграден консервационен надзид на самата крепостна стена. По този проект е направена частична реставрация на 8 кули, имаме и изцяло изградени 3 кули от крепостта. Тогава се беше наложила идеята, а сега вече е в процес на изпълнение, да направим експозиции в тези новоизградени кули, които да показват интересни исторически моменти и артефакти и да бъдат в полза на туристическото развитие на града. Имаме изградени туристически пътеки и осветление.

Фокус: Наблюдавате ли увеличение на посетителите, след реставрацията на крепостта?

Светослав Василев: Определено потокът от туристи е увеличен и то в пъти. Тук трябва да посоча, че имаме възстановена крепостна стена и кули, както и изградени лапидариум и посетителски център, които спомагат за повечето посетители. Другото характерно е това, че реставрирайки тази стена ние се стремихме да помогнем на местния туристически бизнес, който максимално да се възползва от тези дадености и забележителности.

Фокус: Има ли още какво да се направи в този район?

Светослав Василев: Винаги може да има нещо ново. Към момента сумата по проекта е 4 425 000 лева. Те са за крепостната стена, за кулите, за лапидариума и за посетителския център. Разбира се, че винаги може да се добавя и да се надгражда нещо, но към момента тази крепостна стена представлява един завършен продукт, който помага за развитието на туризма в Кюстендил.

Фокус: Крепостната стена е разположена на голяма територия, по какъв начин осигурявате нейната охрана и безопасността на посетителите?

Светослав Василев: Направени са ограждания. Имаме монтирани и видеокамери. Към момента е ограничен достъпът до изградените крепостни кули. Това ще бъде до момента, в който там бъдат разположени музейните експозиции. Поставени са и предупредителни табели. Разчитаме и на културата на самите посетители.

Фокус: Работите ли и по отношение на по-голямата популярност на тази крепостна стена?

Светослав Василев: Самата идея при реставрацията е да направим едно обединение на туристическото предлагане. Предстои и издаване на една информационна брошура, която да дава по-голяма информация за историята на тази крепостна стена.

Венцеслав ИЛЧЕВ