Светослав Скорчев, заместник-кмет на Община Видин: С бюджет  2020 г. искаме  да се реализират повече дейности, които ще подобрят средата за живеене във всички населени места на общината

Светослав Скорчев, заместник-кмет устройство на територията и развитие на инфраструктурата на Община Видин, в интервю за Радио „Фокус“

Радио „Фокус“: Предстои приемането на бюджет 2020 на Община Видин – колко са заложените средства за капиталови разходи и върху кои дейности ще се акцентира?

 

Светослав Скорчев: Поименният списък за капиталови разходи е в размер на 8 379 618 лв., от които 445 300 лв. – целева субсидия, 1 582 433 лв. – собствени бюджетни средства (преходен остатък); 2 000 лв. – собствени бюджетни средства; 5 912 161 лв. – средства от Европейския съюз и 437 724 лв. – други (трансфери и субсидии от Републиканския бюджет). Искам веднага да уточня, че целевата субсидия за капиталови разходи, отпусната на Общината е в размер на 1 275 300 лв. От тях обаче Министерството на финансите удържа 830 000 лв. заради неплатена последна вноска през миналата година по безлихвен кредит, предоставен на Общината в предишния мандат. Това е и причината Община Видин да бъде наблюдавана община, заради нестабилното си финансово състояние.

Радио „Фокус“: Кои са обектите във Видин и другите населени места, в които ще бъдат вложени средства?

Светослав Скорчев: В рамките на средствата, с които разполагаме, е предвидено асфалтиране на улици и междублокови пространства, на подходите от надлеза към стария и новия гробищни паркове в град Видин, както и на обслужващия път към новия гробищен парк. Ще бъде извършено саниране и основни ремонти на училищни сгради,  осигуряване на компютри и компютърна техника за нуждите на Средно училище „Цар Симеон Велики“, Основно училище „Любен Каравелов“ и Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I“. Предвидено е и закупуване на кухненско оборудване за детските градини по преценка на директорите им, като за това са отделени  по 5000 лв. за всяко от детските заведения. Планирано е  поставяне на енергоспестяващо осветление и ремонт на санитарните възли в спортна зала „Фестивална“,  ремонти на детски и спортни площадки както в гр. Видин, така и в някои населени места на общината.

Предвидени са средства за доплащане на основния ремонт на две кръгови кръстовища – на бул. „Панония“ и ул. „Гео Милев“ и на ул. „Академик Стефан Младенов“ и ул. „Христо Ботев“. По предложение на комисията към Общинския съвет бе решено на едно от кръговите кръстовища да бъде намален диаметъра. Направено бе запитване от страна на община Видин към проектанта на кръстовището. След изясняване на всички подробности ще бъде извършен ремонтът и на двете кръстовища.

Радио „Фокус“: Какво успяхте да направите за краткото време от началото, в което стъпихте в длъжността заместник кмет устройство на територията и развитие на инфраструктурата?

Светослав Скорчев: Успяхме да довършим оформянето на околното пространство при бл. 4 на ж.к. „Съединение“, на ул. „Цар Александър II“, като там бяха поставени пейки, рампи за инвалиди с парапети и фитнес уреди на открито. Така се оформи един хубав кът, който има и естетическа стойност, и практическа полза, а това е отдавнашно желание на гражданите.

Вече приключва поставянето на вертикална и хоризонтална маркировка на територията на Общината, което ще подобри безопасността на движението. Проектът е на стойност 57 000 лв., сума от преходен остатък, собствени бюджетни средства.

Бих посочил още придобиване на специализирани осветителни тела за осветление на пешеходни пътеки на 6 кръгови кръстовища, на стойност 12 000 лв., също и закупване на мултифункционална снегопочистваща техника, на обща стойност 480 000 лв. Сумата е от неусвоени средства, предназначени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за периода 2017-2019 г. и може да се използва за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г.

Намерението ни е голяма част от текущите ремонти да бъде извършвана от строителната група на Общината. Нейният състав ще бъде попълнен с още хора, за да може да се обхване по-голям обем работа и по този начин да се реализират повече дейности, които ще подобрят средата за живеене във всички населени места.

Радио „Фокус“:  Какви важни инфраструктурни проекти предстои да стартират през настоящата година?

Светослав Скорчев: През настоящата година предстои да стартират няколко важни инфраструктурни проекти. Това са  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни жилищни сгради“и „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“, включващ обект „Сградата на общинската администрация“. Предстои да стартира и проектът за изграждане на 37 социални жилища в град Видин, както и проект за основна реконструкция на 4-та част на Централна пешеходна зона – от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“. Проект с изключително важно значение за туризма е  „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“. Тези проекти ще бъдат реализирани с европейски средства и не са част от капиталовите разходи.

Анна ЛОЗАНОВА