Свилен Шитов, кмет на Девня: Стопихме напълно заварените дългове и очакваме преизпълнение на бюджета

Община Девня успя да изчисти напълно заварените от предходното управление дългове в размер на близо 2 млн. лева. Това отчете кметът Свилен Шитов на провелото се днес заседание на местния парламент, на което съветниците приеха отчета за размера на общинския дълг към 31 декември миналата година, съобщиха от пресцентъра на Община Девня.

„През 2016-а от моя страна не са внасяни предложения за теглене на заем, емитиране на облигации или предоставяне на гаранции на общински предприятия и поемане на общински дълг. От предходни години също няма теглени заеми, предоставени гаранции или теглен облигационен заем, така че към 31.12.2016 Община Девня няма дълг“, отчете Свилен Шитов.

Така излиза, че новият кмет и неговият екип са съумели да изчистят заварените дългове за период от една година. Към 31 декември 2015 г. просрочените задължения на Община Девня бяха в размер на 1 954 000 лв., като около 574 000 лв. бяха дълговете към доставчици и около 1 380 000 по Закона за управление на отпадъците. Те бяха натрупани преди 30 октомври 2015-а, тоест преди встъпването в длъжност на кмета Свилен Шитов и новия финансист на общината Кънчо Минчев.

Само за първото полугодие на 2016-а администрацията успя да намали просрочените задължения с 1.2 млн. лева, което се равнява на над 60% от общия размер на унаследените дългове. Добрите финансови резултати се дължат на ефективното взаимодействие между администрацията и Общинския съвет.

Сред първите мерки за редуциране на задълженията бяха намаляване на възнагражденията на кмета на Девня и на колегите му от по-малките населени места, на общинската администрация и на целия общински съвет. Разходите на Общината също бяха оптимизирани, а данък „сгради“ бе увеличен за юридическите лица.

„За първите 6 месеца на 2017-а изпълнението на бюджета върви по план и дори очакваме преизпълнение в голяма част от дейностите“, отчете Свилен Шитов, който въведе строга финансова дисциплина веднага след встъпването си в длъжност като кмет на Девня.