Сградата на Нарочно читалище „Съзнание – 1926 г. „ в Белослав е вече с осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Снимка: Радио "Фокус" - Велико Търново

Приключиха дейностите по проект на община Белослав „Осигуряване на достъпна среда на обществена сграда Народно читалище „Съзнание – 1926 г.“ в гр. Белослав, Община Белослав” по Проект „Красива България“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Белослав.  Чрез инвестицията, се подобри достъпната среда в гр. Белослав, отговаряйки на съвременните изисквания и осигурявайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. хората с увреждания, способстващо за достъпност, то също така да се допринесе за обогатяването на културния и социален живот на местното население и повишаване привлекателността на населеното място на територията на общината.

Подменени са старите дървени врати и каси, засягащи съществуващите санитарни възли на партерно ниво и вратите на входа на читалището, с нови PVC врати. Монтирани са нови клекала и мивки, извършена е частична подмяна на ВиК инсталация, на писуари, мивки и моноблокове. Обособено е помещение, пригодено за хора в неравностойно помещение, включващо доставка и монтаж на PVC врати , доставка и монтаж на специализирано санитарно оборудване за хора в неравностойно положение мивка, ръкохватки, моноблок. Направени са нови инсталационни стени, цялостно боядисване с латекс, направа на фаянсова облицовка по стени и с гранитогрес по подове и други съпътстващи дейности.

Също така, на входа на читалището е изградена рампа за хора в неравностойно положение.

След изпълнението на проекта по Програма за „Развитие на селските райони“, в резултат на който читалището се сдоби с мебелно и техническо оборудване, сега се извърши и основен ремонт на санитарните възли, с което жители и гости на града ще имат възможност да използват една модернизирана сграда, осигуряваща добри условия за културно-развлекателни дейности.