Сдружение “Диабетик” в Пещера съществува близо 25 години, като членовете му наброяват над 400 души

Сдружение “Диабетик” в Пещера съществува близо 25 години, като членовете му наброяват над 400 души, съобщиха от дружеството. Организацията се управлява от Управителен съвет с председател Стоянка Чапарова, на чието подчинение са девет координатори на райони  – осем в Пещера и един координатор в с. Радилово. Членската маса на сдружението е 409 човека, от които 339 члена в Пещера и 70 члена в с. Радилово. Сдружение „Диабет-Пещера“ извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е: Иницииране и развитие на проекти, свързани с профилактика на диабет тип 2 и диабет тип 1 и предиабет, защитаващи правото на равен достъп до профилактика, диагностика и лечение на тези заболявания и на техните усложнения.  През годините е утвърден План за работа, регламентирано е провеждането на заседания и събрания на управителния и контролния съвет, осъществяват се  чествания и тържества, организират се излети и почивки за желаещите членове, изнесят се беседи свързани със заболяването, отпускат се пакети с витамини, чай и хранителни продукти, измервана е кръвната захар на членуващите, извършва  се и скрининг за нива на кръвната захар за диабетици.