Севдалина Попова, ИМ-Белово: В първата изложба „Археология – Белово“, показваме интересни находки от обекти на територията на общината

По повод откриването на Историческия музей в Белово и представянето на първата изложба – „Археология – Белово“, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Севдалина Попова, старши експерт „Музейно дело“ в Община Белово.

 

Фокус: Г-жо Попова, в първата зала на Историческия музей в Белово бяха показани интересни експонати. Бихте ли ги представили?

Севдалина Попова: Екипът на Исторически музей-Белово изказва специални благодарности към археолога и временно изпълняващ длъжността директор на Археологическия музей в град Септември – Вяра Петрова, за навременната помощ, желанието и отзивчивостта, с която ни предостави находки от археологически обекти на територията на община Белово. Тъй като тук статутът е бил и до скоро беше музейна сбирка, всички находки се съхраняват в най-близкия музей – този в Септември.  През 1997 г. започва Международен проект „Пистирос и неговите околности“. Неговата цел е изследване околностите на Пистирос  преди неговото възникване, по време на неговото съществуване и след неговото загиване. Реконструкция на селищната мрежа, пътищата, палеосредата и екосистемата. През 2000 година в този проект се включва и Френската археологическа школа в Атина. Проучванията в нашия район са направени от Георги Нехризов и Алексей Гоцев от НАИМ БАН. Резултатите са изнесени на 4ти международен симпозиум „Поселищен живот в Тракия“, Ямбол 2006г. В местността „Извора”, която се намира на 200 метра източно от крайните къщи на квартал Малко Белово, непосредствено северно от пътя Белово – Пазарджик е локализирано селище. Обектът е разположен в тила на най-високата надзаливна тераса на десния бряг на река Марица, в подножието на северния склон на рида Алабак.  Важен фактор за съществуването на археологически обект е наличието на голям водоизточник – извор. Общата площ на обекта е 15 декара. На 200 метра южно, в местността „Милчовец“ е локализиран обект със сходна хронология. Между двата обекта, през 1942г. е открита и куполна гробница, която днес не е запазена.

Фокус:  Кога е възникнало селището в местността „Извора“?

Севдалина Попова:  Селището в местността „Извора“ е възникнало в края на ранножелязната епоха и е престанало да бъде обитавано преди края на ІV век пр. Хр., може да се предположи приемственост  с обекта в местността „Милчовец”, където са открити следи от интензивна човешка дейност от ранно елинистическата епоха. Обектът е съществувал през втората половина на  ІV век пр. Хр. и първата половина на ІІІ век пр. Хр.,  като култов комплекс от ритуални ями. По това време е била изградена и куполната гробница, разположена между двете местности. Споменатите  три тракийски обекта – селище, некропол и култово място са логично свързани. Важен фактор за появата им на това място е преминаващата от тук важна комуникационна артерия, която свързва територията на Горна Марица, през Западните Родопи с долината на Места и още на юг с Егейското крайбрежие.

Фокус: Разкажете повече за тракийския култов комплекс  в чашата на язовир „Яденица”?

Севдалина Попова: В периода май-юни 2004г. се провеждат спасителни разкопки на тракийски култов комплекс в чашата на язовир „Яденица” , датиран от VІ – ІV век пр.Хр.” научен ръководител на разкопките е Ал. Гоцев от НАИМ на БАН. Тракийският култов комплекс  е разположен върху изразен скат, който се отделя от централния водоразделителен рид между реките Яденица и Дяволска на запад. Представлява участък с дължина около 500 метра, ориентиран северозапад – югоизток.  В  проученото подобно на могила съоръжение, което е разположено при подхода към светилището, са документирани следи от човешка дейност,  в тази част на светилището е  разположен централният олтар и са  извършвани жертвоприношения.  На оформената в централната част  заравнена площадка  са открити  керамични фрагменти, изработени от стени на съдове глинени жетони, тежести за стан, глинени прешлени, подноси. По всяка вероятност тук е извършвано депониране на даровете и остатъците от жертвоприношенията. Разкрито на място глинено съоръжение от изпечена глина и подложка от дребни камъни, олтар/есхара/ е с равна горна повърхност украсена в техника псевдошнур. Подобни огнища се свързват с жертвоприношения и се разпространяват в Тракия през елинистическата епоха.   Интерес представлява и фактът, че подобни олтари не се откриват на такава височина в планинските райони, където старите традиции на използване на неукрасени олтари се запазват по – дълго.  За установена стара традиция,  която се запазва и в периода след осъществяването на интензивни и трайни контакти между тракийските племена и древните гърци през VІ – V в.пр.Хр. говорят: липсата на  импортни съдове, сравнително малкото количество керамика на грънчарско колело,  ограниченото присъствие на метални предмети и липсата на монети.  Площадката в югоизточната част на светилището и участъка покрай западния стръмен склон,където е имало каменно съоръжение, най – вероятно е главно място за извършване на култови практики. Открита е есхара без украса, глинени жетони, глинени тежести, подноси, прешлени за вретено и единствения метален предмет – плоска бронзова гривна с украса. В най-западната част на обекта са разкрити каменни струпвания от средно големи, ломени камъни, ориентирани от периферията към вътрешността, други следват линията на склона. Тракийското светилище функционира в един по-кратък период VІ – ІV век пр.Хр. Находките от тези обекти ни бяха любезно предоставени от Вяра Петрова и до края на май могат да се видят в Исторически музей -Белово.

Ваня НИКОЛОВА