Севдалина Попова, ст.специалист „Музейно дело“ в община Белово: Крепостта и базиликата в местността „Св.Спас“ са най-големият проучен археологически обект в общината

За най-големите археологически обекти на територията на община Белово, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Севдалина Попова, старши специалист „Музейно дело“ в общината.

Фокус: Г-жо Попова, какви са особеностите и функциите на Беловския регион в исторически план?

Севдалина Попова: Град Белово е разположен в края на пролома Момина клисура, там където река Яденица се влива в река Марица, върху терасите на двете реки. Това е единственото селище в България, което се простира върху части от три планини – Рила, Родопите и Средна гора. Районът се отличава с интересна природо-климатична, геоложка и геоморфоложка структура. Най-голямата водна артерия, която минава през Белово е река Марица, неин  десен приток е река Яденица, която води началото си от седловината  Юндола.  Точно тези благоприятни  природо-географски условия и стратегическото разположение на района го правят обитаван от зората на човешката история и допринасят за доброто му икономическо развитие. Поради ключовото географско положение на Беловския край, разположен върху контакта на трите планини Рила, Родопите и Средна гора и началото на разстилащата се в източна посока Тракийска низина и оптималните природо-географски условия, се наблюдава голямо струпване в един сравнително малък периметър на археологически обекти и паметници от различни исторически епохи. Чрез съществуващите от най-дълбока древност комуникационни връзки, преминаващи през Траянови врата и Момина клисура, Беловският край представлява един своеобразен мост между Изтока и Запада.  Тези функции се допълват от обстоятелството, че от тук е осъществявана връзката между Горнотракийската низина и долината на река Места. Както е известно, редица обекти и археологически паметници от Беловският край са третирани в научната литература и около шестдесет от тях са регистрирани в информационната система „Археологическа карта на България.

Фокус: Къде са открити най-ранните археологически обекти?

Севдалина Попова: Следи от човешка дейност, на територията на община Белово, са фиксирани от периода на праисторията. При обходи са регистрирани обекти в село  Мененкьово – ранен неолит /култура „Кремиковци I” /  , село Дъбравите – неолит , село Сестримо – от бронзовата епоха до Средновековието, село Аканджиево – неолит и халколит. През 80 те години на миналия 20 век е направен сондаж на местността „Локовица”  югозападно  село Мененкьово. Селището е  датирано от ранния неолит, култура Кремиковци І. То е еднослойно. Дебелината на културния пласт 15 см. Други обекти от праисторията не са проучвани.

Фокус: Има ли открити гробници?

Севдалина Попова: През античността районът е обитаван от една от най-могъщите племенни групи – бесите, които  се славели със своите ковачи и изработвали хубави оръжия. От този период е откритата през юни 1942 година – преди 76 години, антична гробница. Откриват я строителите на  участък от пътя София – Пловдив, днес шосе Е 80, край град Белово.  Обектът е описан в статия на д-р Иван Велков, публикувана през същата година в Годишник на Народния археологически музей (в София), книга VІІ, след  което гробницата  е  унищожена.  Според д-р Велков местността, където е открита гробницата е известна като „Изворите” и се намира  на няколко километра от село  Малко Белово. Гробницата се състои  от едно помещение с кръгъл план. Конструкцията е псевдоизодомна, изградена от добре обработени сиенитни блокове, свързани чрез железни скоби, залети с олово. Тя има вътрешно и външно лице, които са образувани от успоредно наредени добре обработени каменни блокове с пълнеж между тях от необработени камъни с различни размери.  Предложената от д-р Велков датировка на съоръжението е към края на V – началото на ІV в. пр. Хр.   В по-ново време Никола Теодосиев датира гробницата към ІV в. пр. Хр. За съжаление тя е ограбена още през античността, а днес в музейната сбирка се намира част от корнизът над входа и макет на гробницата.

Фокус: Кой е най-големият проучен обект на територията на общината?

Севдалина Попова: Най-големият проучен обект на територията на общината – крепостта и базиликата в местността „Св.Спас“, за съжаление до днес не са социализирани.  Музейната сбирка има богата колекция от археологически находки и материали, събирани през годините при случайни открития, тяхното съхраняване дължим на краеведа Атанас Хрисчев. Но днес времената са различни, за да познаваме богатата си история необходимо е сбирката да има статут на музей.

Ваня НИКОЛОВА