Севдалина Попова, ст. специалист „Музейно дело“ в Община Белово: Георги Михайлов издава първата „История на с. Голямо Бельово”

За живота и дейността на един от жителите на Голямо Белово, който написва история на родното си място, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Севдалина Попова, старши специалист „Музейно дело“ в община Белово.

Фокус: Г-жо Попова, разкажете за живота на Георги Михайлов, който  написва първата „История на село Голямо Бельово“?

Севдалина Попова: Георги Минков Михайлов е роден в село Голямо Белово през 1888 година в семейството на Минко и Катерина Михайлови, земеделци и лозари. Той е шестото, последно, дете в семейството. Завършва 4-то отделение  в училището на селото, след което постъпва във Френски колеж „Свети Августин“  в град Пловдив и го завършва с отличен успех и удостояване. Като ученик проявява многостранни интереси, но особено подчертани –  към литературата и физиката. През ваканциите помага на родителите си в работата по лозята. След завършване на колежа му предлагат да продължи образованието си във Франция, но той отказва. Издържа се сам с преводи и със скромните средства от родителите си,  продължава образованието си в юридическия факултет на Софийския университет.

Фокус: Какво се случва в живота му след завършването на университета?

Севдалина Попова: Първата Световна война заварва Георги Михайлов малко преди  завършване на Университета.  Заминава за фронта като доброволец и проявява героизъм, за което получава орден за храброст Първа степен. След тежките години на заложничество, той завършва образованието си и работи като съдия и държавен адвокат. Участва като член на Гръцко-българската комисия по ликвидация на имотите на българските бежанци от Тракия и Македония. Там със завиден патриотизъм защитава интересите на онеправданите и репатрирани българи. След това работи в Министерство на финансите до 1950г., когато се пенсионира.

Фокус: Как се стига до написването на историята на Голямо Бельово?

Севдалина Попова: Георги Минков Михайлов не е живял в Голямо Белово, но винаги е милеел за своя роден край и за интересите на своите съграждани. Той е един от основателите на Популярна банка в гара Белово. Още от млади години проявява интерес към историята на на родното си място. В продължение на 30 години отдава свободното си време и скромни средства за проучване на този въпрос. Замислена в началото като кратка история на с.Голямо Белово, в течение на годините в нея се разглежда много по-обширен материал в дяловете възникване и стара история на селото, участие на бельовци в църковната борба и освободителното движение против османското робство и т.н. Проучени са въпроси от етнографски характер, обичаи, облекло, бит, записани са песни, трудът е илюстриран с много стари снимки и цветни илюстрации. Така той достига до  400 машинописни страници. В своята рецензия тогава още ст. н. с. Вера Мутафчиева от Института за история към БАН,  дава висока оценка за това родолюбиво начинание на Георги Михайлов, както и за историческата компетентност, с която той е извършил проучването си.

Фокус: Успява ли да издаде Георги Михайлов своя труд?

Севдалина Попова: Въпреки голямото му желание и усилия да отпечата своя труд, за да стане достояние на жителите на с. Голямо Бельово и на гара Бельово и издиреното от него, трудът не е отпечатан. Интерес към неговата книга проявяват  сътрудниците от Регионален  историческия музей в Пазарджик и през 1969 година тя  е взета в техния архив. Там се съхранява до сега под надслов „История, бит и култура на с. Голямо Бельово”. Георги Михайлов публикува статии на различни теми в научни, научно-популярни списания и вестници.  Почива през 1970 година в София при семейството си, което се състои от съпруга Богдана Михайлова и дъщери Вера и  Лиляна.  Убедени сме, че делото на родолюбеца  Георги Михайлов може да служи за пример на обич към родното му място.

Ваня НИКОЛОВА