Седем варненски гимназии получиха грамоти за активно участие в програмите за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Седем варненски гимназии получиха грамоти за дългогодишно активно участие и принос в развитието и осъществяването на общинската и училищната политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от дирекция „Превенции“ към Община Варна, която е организатор на инициативата. В церемонията „Младите хора и бъдещето“, участваха директорите на Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, ВТГ „Г. Ст. Раковски“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“, ръководители на превантивни клубове, ученици-доброволци от Градския и училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“ от съответните училища, както и ръководители и експерти от Община Варна, Регионалното управление на образованието, общински съветници. Поканените училища, имайки визията и отговорността не само за учебните постижения на учениците, но и за подготовката на знанията и уменията им за живот, в продължение на почти 9 години, партнирайки с дирекция „Превенции“, осъществяват превантивни програми, кампании и дейности по превенция на наркомании, трафик на хора, рисково сексуално общуване и ХИВ/СПИН, безопасен интернет, посочиха от дирекцията. Церемонията „Младите хора и бъдещето“ е официалния израз на партньорството Община-училище и на разбирането, че обединените усилия на Община, училищна общност, родители и гражданско общество, са необходимите условия за формиране мирогледа на младите хора и личен принос за по-доброто бъдеще на обществото ни. На церемонията бяха връчени грамоти на 28 ученици-доброволци за личен принос и активна доброволческа работа в развитието и прилагането на общинската политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, на 40ученици-доброволци за активна доброволческа работа в кампании и обучения. Бяха връчени също 91 удостоверения на ученици-доброволци за преминати обучения по основните направления, по които работи дирекция „Превенции“.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА