Седем паралелки в дуална форма на обучение са разкрити в училищата от областта

Кюстендил. Седем паралелки в дуална форма на обучение са разкрити в училищата от областта. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Регионално управление на образованието – Кюстендил. Те са по професии, които са търсени на пазара на труда и са заявени от работодатели. Професионалната техническа гимназия “Джон Атанасов” предлага 1 паралелка с 2 професии:  професия “Машинен техник”, специалност – “Машини и системи с цифрово- програмно управление” за придобиване на трета степен професионална квалификация – 0, 5 паралелка; професия “Строител-монтажник”, със специалност – “Изолация в строителството”, за придобиване на втора степен професионална квалификация – 0, 5 паралелка. Втората паралелка с дуална форма на обучение в ПТГ “Джон Атанасов” е по професия “Монтьор на енергийни съоръжения”, със специалност – “Газова техника”, за придобиване на втора степен професионална квалификация. Дуална форма на обучение в една паралелка е утвърдена в план-приемът за новата учебна година и в ПГ по лека промишленост. Тя е по професия “Моделиер- технолог на облекло”, специалност – “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, за придобиване на трета степен професионална квалификация. В ПГ „Акад. С. П. Корольов – Дупница ще има прием за професията „Машинен техник“ в специалността “Машини и съоръжения за техническата и хранително-вкусовата промишленост“. Другата професия е „Оператор в производството на облекло“ в специалност „Производство на облекло от текстил“ в ПГ по облекло и стопанско управление.  Дуално обучение се предлага още по професията „Лаборант“ в специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“ в ПГ по хранително-вкусови и химични технологии, както и по професията „Техник по транспортна техника“ в специалността „Автотранспортна техника“ в ПГ по автотранспорт.

Венцеслав ИЛЧЕВ