Семинари за условията за сертифициране на туристическите услуги ще се проведат днес и утре в Шабла

Инструктивни семинари за условията за сертифициране на туристическите услуги ще се проведат днес и утре – 6 и 7 февруари, в Шабла, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Семинарите ще дадат мощен инструмент за управление на съществуващите или бъдещите дейности на всички, работещи в сферата на туризма, предоставяйки ценна информация за две отделни и същевременно свързани теми. Едната е за сертифициране за система за управление на околната среда ISO 14001, Другата за сертифициране в еко туризма. На семинарите ще бъдат представени условията за въвеждане на мерки за управление на туристическите услуги съгласно изискванията за опазване на околната среда, включващи цялата организационна структура за достигне до намаляване на разходите и значително повишаване на качеството на туристическите услуги, съобразени с мерките за опазване на околната среда и на културно историческото наследството. Системата за сертифициране в еко туризма е създадена като механизъм за разпознаване на еко туристически продукти, разработени от туроператори, местни общности и структури за настаняване, в съответствие с принципите за опазване на природата и устойчивото развитие. Системата не е обвързваща, разчита на доброволно участие от страна на нейните бенефициенти. Системата за сертифициране работи с набор от критерии, на които трябва да отговарят продуктите и услугите, предмет на процедурата за сертифициране. Критериите са разделени на две категории – основни критерии (представляващи основните правила, които трябва да бъдат изпълнени за продукта, предмет на сертификата) и допълнителни критерии (представляващи правилата, допълващи класификацията на даден продукт като еко туризъм). Извън изпълнението на основните критерии, изпълнението на 50% от допълнителните критерии удостоверява, че продуктът отговаря на принципите на еко туризма. Всеки един от присъстващите ще има възможност да получи ценна информация за собствения си бизнес като се запознае с процедурите за получаване на такива сертификати и с отговорните институции, които ги издават.  Всички, желаещи да се включат в семинарите, могат да посетят Зеления образователен център в морския град.

Жулиета НИКОЛОВА