Семинар за дейността на доброволните формирования на територията на областта ще се проведе във Велико Търново

Велико Търново. Семинар за дейността на доброволните формирования на територията на областта ще се проведе във Велико Търново, съобщиха от Областна администрация. Събитието ще се състои от 10.30 часа в зала 314. То е част от изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012-2020 г. и Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.
Дневният ред включва представяне на презентации на тема: „Потребности от обучение на доброволци“ и „Младежки доброволци“ и представяне на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и произтичащите от нея нови областни и общински планове за защита при бедствия.