Сигнали за нерегламентирани сметища и горене на гуми са подадени на „зеления“ телефон на Екоинспекцията в Пазарджик

Пазарджик. Девет са сигналите подадени на „зеления телефон“ и по електронната поща в Екоинспекцията в Пазарджик през февруари. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от РИОСВ. Шест от тях са за нерегламентирани сметища или нерегламентирано замърсяване, един е за горене на излезли от употреба автомобилни гуми. Първият от сигналите е за образувани две нерегламентирани сметища до село Церово – в местността „Цигански дол” и до пътя Церово-Мухово. Извършена е проверка в присъствието на представител на Община Лесичово. Констатирани са замърсявания със строителни, битови и пластмасови отпадъци в посочените терени. На Община Лесичово е дадено предписание за почиства нето им. Предстои последващ контрол. Вторият сигнал е за незаконни сметища в кв. „Луковица”, в Пещера. Извършена е проверка в присъствието на представител на Община Пещера. Констатирани са замърсявания с битови, строителни, биоразградими и масово разпространени отпадъци в посочения квартал. На Община Пещера е дадено предписание за почистването им. Предстои последващ контрол. Подаден е и сигнал, че в оранжерия, зад бившия стопански двор в село Црънча, се палят гуми. Проверката, извършена с участието на служители на РПУ-Пазарджик е констатирала, че в котела, който се използва за отопление на оранжериите, се изгаря излязла от употреба гума. От комина на котела излиза черен дим.  До котела е установено наличие на сгурия, пепел и отпадъчна тел от гуми. Под навес и на открито, на площадката, се извършва нерегламентирано съхранение на текстилни отпадъци (полиетиленови чували с текстилни изрезки и вата), дървени пелети, гуми. В близост до котела се съхраняват дърва, върху които има 11 излезли от употреба гуми. Дадено е предписание, до 11.03.2019 г. наличните отпадъци да бъдат предадени на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Ползвателят на оранжерията трябва да се яви в РИОСВ-Пазарджик за изясняване на обстоятелства по сигнала.

Ваня НИКОЛОВА