Сийка Петкова, директор: Стая за усамотяване ще бъде изградена в Дома за стари хора в Свищов

Стая за усамотяване ще бъде изградена в Дома за стари хора в Свищов. В нея потребителите ще могат да се срещат със своите близки, без да бъдат обезпокоявани от никого. В момента в институцията има подобни помещения, но те не са специализирани. Повече за функционирането на най-стария Дом за стари хора в България, който през 2017 година навършва 107 години, ни разказа в интервю за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново директорката Сийка Петкова. Прочетете пълния текст.

 

Фокус: Г-жо Петкова, Великденските празници вече отминаха, а и през тази година Домът за стари хора в Свищов участва в благотворителния базар на Община Свищов. Какво предлагахте Вие и за какво ще използвате събраните средства?

Сийка Петкова:  Потребителите на социални услуги, настанени в Дом за стари хора „Мария Луиза“ в град Свищов, винаги участват в организираните от Община Свищов благотворителни базари. Събраните през миналата година средства бяха изразходени за направа на параклиса „Св. Георги“, който бе изграден в двора на Дома. През тази година потребителите отново участват с различни предмети, изработени от тях – плетени кошнички, боядисани яйца, красиви декупажни чинии и купички, с които се надяваме да зарадваме хората, които ще ги купят. Набраните средства ще се използват за направата на приемна стая за потребителите на социални услуги. Тя ще се използва за срещи с близките и роднините на потребителите, които идват на посещение. Там ще могат да осъществяват контакт с тях, както и да им споделят радостите и тревогите си.

Фокус: Имате ли такава стая сега?

Сийка Петкова: Към момента имаме три дневни и стая за усамотяване, където могат да се провеждат тези срещи. Но сега предвиждаме да направим такава стая едно помещение, което се намира в близост до параклиса. То е усамотено и хората ще се чувстват по-спокойни. Мисля, че това ще е по-добър вариант, както за близките, така и за настанените потребители.

Фокус: Вие няколко пъти споменахте параклиса „Св. Георги“, който бе открит съвсем скоро при Вас. Радват ли му се потребители и посещават ли го, като цяло?

Сийка Петкова: Да, потребителите много се радват, посещават го. Той е ежедневно отворен.

Фокус:  А има ли свещеник, който го обслужва?

Сийка Петкова:  Да, свещеникът, който работи в църквата „Св. Троица“ работи и в нашия параклис.

Фокус: Предвиждате ли някакви други инициативи, във връзка с пролетните правници и организирате ли такива, по принцип?

Сийка Петкова:  Да, през месец май ще отбележим 107-годишнината от създаването на Дом за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов. Нашият Дом е първият в страната. Той е създаден през далечната 1910 година от Женско благотворително дружество. Ще има празник за потребителите, настанени при нас и за персонала, който се грижи за тях. Ще бъдат поканени колеги от други подобни институции, с които ще обменим опит и ще си споделим добрите практики.

Фокус:  Как функционира самата институция, може ли да разкажем малко повече за нея? Какъв е капацитетът и какъв е броят на настанените потребители?

Сийка Петкова:  Домът за стари хора е специализирана институция, предоставяща комплект от социални услуги, извън обичайната домашна среда на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия, съгласно Кодекса за социално осигуряване. Имаме и настанени лица, които имат издадено решение на ТЕЛК за определено ниво на нетрудоспособност. Капацитетът на Дома е 125 човека, в момента имаме настанени 123–ма потребители, очакваме и другите двама да бъдат настанени скоро, като това се прави от служители на Дирекция „Социално подпомагане“. 54 от потребителите са лежащо – болни и трудноподвижни лица. Най-възрастният потребител е на 95 години и е ветеран от войната, а най-младият е на 67 години. Средната възраст на настанените лица при нас е 81,5 години. Най-дълго пребиваващата потребителка в Дома е при нас от 18 години.

Фокус: Казахте, че очаквате още двама потребители, за да запълните капацитетът. Голям ли е списъкът с чакащи?

Сийка Петкова:  Има списък с чакащи, той се намира в Дирекция „Социално подпомагане“, от където става и самото настаняване. За жалост повечето хора, които са включени в него, чакат за отделението за лежащо болни.

Фокус: Какъв е съставът на персонала, който се грижи за потребителите? Вероятно има назначен лекар на постоянен щат?

Сийка Петкова:  За настанените потребители в нашия Дом се грижат 54 работника и служители. От тях имаме трима социални работника, един психолог, шест медицински сестри, лекар, рехабилитатор, трудови терапевти, готвачи, санитари, огняри, шофьор, перачи и други.

Фокус: Вероятно екипът е толкова голям, защото за някои потребители се изисква 24-часова грижа?

Сийка Петкова:  Да, ние предоставяме 24 – часова грижа, Имаме и 24-часово медицинско наблюдение. Лекарят работи през делничните от 08.30 до 17.00 часа, но имаме и постоянно дежурна медицинска сестра.

Фокус: Каква е месечната такса, която потребителите плащат и какво включва тя?

Сийка Петкова:  Месечната такса се определя  според Наредба за таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Тя е различна за всеки един потребител. Преобладаващата част заплащат 70 % от личния си доход, който включва пенсия, ренти наеми и други приходи, които лицето има. Една част от потребителите заплащат действителни месечни разходи за издръжка на едно лице. Това са обикновено хора, които са прехвърлили недвижимо имущество срещу задължения за издръжка или гледане на свои близки или са дарили такова имущество. Една част от тях заплащат и 30 % от личната си пенсия. Това са ветераните от войните, като в момента имаме двама такива. А лицата, които нямат лични доходи не заплащат такси.

Фокус: Има ли такива, без доходи и какъв е редът за прием при тях?

Сийка Петкова:  В момента нямаме, но сме имали такива. Те също трябва да отговарят на изискванията – да са навършили пенсионна възраст.

Фокус: Кой поема тяхната издръжка?

Сийка Петкова:  Държавата. Таксата включва издръжката за храна, средства за почистващи и перилни препарати, както и разходите за ел. енергия, вода отопление и постеловъчни комплекти.

Фокус: Справяте ли се с таксите, които потребителите плащат и бюджета, който държава Ви отпуска?

Сийка Петкова:  Да, за сега се справяме.

Луиза ТРАНЧЕВА