Силвена Господинова, БДЧР-Варна: С 30% е намалял обема на влажните зони

Силвена Господинова, главен експерт връзки с обществеността към Басейнова дирекция „Черноморски район“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: г-жо Господинова, разбрахме, че от Басейнова дирекция „Черноморски район“ организирате събития, на които дискутирате предизвикателствата чрез екологосъобразни решения да се ограничат въздействията от човешката намеса върху климата.

Силвена Господинова: Всеки един в личен план с малко средства може да ограничи въздействието от човешката намеса върху климата. За да популяризираме опазването на тези места, от Басейнова дирекция за Черноморския регион организираме поредица от срещи с деца, ученици и студенти.  Целта е те да се запознаят с възможността влажните зони да намалят негативните въздействия от климатичните изменения.

Фокус: Как подбирате темите, на които да акцентирате?

Силвена Господинова:  Всяка година темата е различна. Избираме  такава, която да акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони.

Фокус: Каква е темата за 2019 година?

Силвена Господинова: „Влажните зони и климатичните промени“ е темата за 2019 г., която подчертава важната роля на влажните зони като решение срещу измененията на климата. В последните години сме свидетели, че климатичните изменения нанасят изключително много вредни щети не само върху влажните зони, но и върху много други природни ресурси.

Фокус: Как се отразява човешкото влияние върху влажните зони?

Силвена Господинова:От 1970 година насам се наблюдава намаляване с около 30 % от обема на влажните зони. Това не говори положително за човешкото влияние.

Фокус: Кога е започнало честването на Световният ден на влажните зони?

Силвена Господинова: Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари – датата на приемането на Рамсарската конвенция през 1971 г. в Иран. Стана ясно, че там се залагат действия на международно ниво, с които да се ограничат всички негативни въздействия върху местообитанията на водолюбивите птици.

Фокус: Колко държави се включват в Световният ден на влажните зони?

Силвена Господинова:158 са държавите, които са ратифицирали до този момент тези дейности, заложени и програми от мероприятия, които трябва да се изпълняват национално.

Фокус: Колко са влажните зони в световен мащаб?

Силвена Господинова:В световен мащаб влажните зони са над 1700.

Фокус: А в България?

Силвена Господинова: България е представена с 11, представляващи 0,32 % от територията на страната. По Черноморското крайбрежие това са “Атанасовско езеро”, “Дуранкулашко езеро”,“Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо” и “Езеро Вая”. Около река Дунав “Езеро Сребърна”, “Комплекс Беленски острови” и “Остров Ибиша” и на запад от Стара планина  е „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Фокус: Само сладководни ли са влажните зони?

Силвена Господинова: В тези влажни зони водата може да е сладка или солена. Те могат да бъдат и изкуствени. Това са зони, свързани не само с ограничаване на вредното въздействие от климатичните промени като например дългото засушаване и интензивните валежи, но се използват и като рекреационни зони за отдих и туризъм.

Фокус: Има ли нарушения във влажните зони по Черноморското крайбрежие?

Силвена Господинова:През последните години тези места остават без сериозни нарушения. Там има забрани за строеж. Има  пропускателен режим за недопускане за разходки в определени моменти.

Фокус: Съумяват ли да опазят биологичното разнообразие посетителите на влажните зони?

Силвена Господинова: Важно е да се обръща определено внимание и върху биологичното разнообразие. Обикновено акцентът е върху водолюбивите птици, които обитават влажните зони, но има и много интересни растителни видове, влечуги, дървесни видове. Разнообразието е голямо и това са места, които трябва да щадим и опазваме.

Сияна БУХЛАРСКА