Силвена Господинова, БДЧР – Варна: Целта на Световния ден на водата е да обърнем внимание на тези, които нямат достъп до този природен ресурс

Тази година един от акцентите в отбелязването на Световния ден на водата – 22 март, е поставен върху това, че много от хората нямат достъп до този природен ресурс. А водата е основно човешко право. Това коментира в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Силвена Господинова от Басейнова дирекция „Черноморски регион“. По думите й, никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на този ресурс. Той трябва да бъде леснодостъпен и без опасност от замърсяване. „Тазгодишното честване на Световния ден на водата именно обръща вниманието на всички към проблемите на точно тази целева група от хора, които още са лишени от достъп до вода. Вниманието се насочва към широката общественост, най-вече за възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила на промяна“, обясни Силвена Господинова. Тя припомни, че ежегодно Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури като Басейнова дирекция „Черноморски регион“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, организират и провеждат инициативи, свързани с отбелязването на датата. А целта е да се постави акцент върху грижата за опазване на водата и устойчивото управление на този жизненоважен ресурс. Тази година темата е свързана с ангажимент, поет от страните на Организацията на обединените нации и е включен в Програмата за устойчиво развитие до 2030 година – „Вода за всички“. Допълнително мото към тази тема е „Всеки е важен“. В програмата за отбелязването на 22 март във Варна, от Басейнова дирекция са предвидили редица инициативи, насочени към деца, ученици и студенти. Събитията започнаха още в началото на седмицата. „По традиция ние залагаме точно на тези целеви групи – деца в детските градини, ученици и студенти, тъй като възпитанието на младите хора в едно отговорно общество е свързано с тяхното поведение в опазването на водите и водните екосистеми. Което може да стане само чрез провеждането на едни образователни инициативи като открити уроци, състезания за премерване на знанията между учениците и спортни прояви, които биха били забавни за тях и по един нетрадиционен начин да получават повече знания. Тази година ние отново сме заложили на такива събития, като са  включени варненски училища и детски градини, които традиционно вземат участие“, каза още Силвена Господинова.

Диана СТОЕВА