Силвия Рангелова, МОСВ: Работим по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, насочена към подобряването на 4 области: екосистемни услуги, кръгова икономика, морски води и климатични промени

София. Министерството на околната среда и водите работи по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, насочена към подобряването на 4 области: екосистемни услуги, кръгова икономика, морски води и климатични промени. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Силвия Рангелова, директор Дирекция „ Координация по въпросите на ЕС и международното сътрудничество“. Тя уточни, че програмата е на стойност малко на 15 млн. лв. По думите й законодателството по околната среда на ниво ЕС е едно от най- големите по своя обем – на второ място след това по свободно движение на стоки, което според Рангелова обуславя по-големите усилия, насочени към изпълнението на това законодателство. „В областта на Кръговата икономика целта на програмата е да бъде подпомогната държавата ни, да се повиши процентът на рециклиране на отпадъци. В областта на изменението на климата – големи са предизвикателствата на национално ниво пред общините, които трябва да постигнат в борбата с климатичните проблеми. Програмата ще подпомогне общините да се справят именно с такива проблеми, които вече са възникнали – наводнения, свлачища, горещи точки, предизвикани в урбанизирани територии“, обясни тя. Силвия Рангелова каза още, че за двете области програмата е базирана на конкурентен принцип. Общините ще могат да кандидатстват по програмата.
Йоланда Пелова