Символичен ритуал „Първа копка“ на компостираща инсталация и инсталация за третиране на битови отпадъци ще бъде направен в Петрич

Петрич. Символичен ритуал „Първа копка“ на компостираща инсталация и инсталация за третиране на битови отпадъци ще бъде направен в Петрич от 11,00 часа днес. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Минка Салагьорова, зам.-кмет по строителството към Община Петрич. Тя уточни, че те се изграждат на територията на регионалното депо в Петрич. „Това е проект, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и държавно съфинансиране по ОП „Околна среда“. Стойността на проекта е 10 313 000 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 7 150 600 лв., като остатъка от тези средства е ДДС по различните дейности, както и съфинансиране на Общината. Частта строителство в проекта е на стойност 6 755 974 лв.“, посочи заместник-кметът. Салагьорова отбеляза, че с тези средства ще се изградят две нови инсталации в района на депото, като едната за компостиране ще е с капацитет 4 200 тона годишно, а инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци, или т.нар. сепариране, ще е с капацитет 10 840 тона на година. По думите й инсталациите ще обслужват 49 700 жители, а срокът за изпълнение на проекта е до април 2020 година.

Натали СТЕФАНОВА