Симона Митова, Община Благоевград: От днес стартира официално приемът в детски градини

Симона Митова, директор на Дирекция „Образование“ към Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

Фокус: Г-жо Митова, на какъв етап е приемът в детските градини и ясли? Има ли свободни места за децата? Какви са сроковете за записване?

Симона Митова: От понеделник – 18 март, до 10 април ще продължи подаването на документи за родителите, които желаят да запишат децата си в детска градина и да постъпят през месец септември, като в детските ясли при свободни места, деца се приемат целогодишно.

Фокус: Има ли недостиг на персонал в детските градини и яслите?

Симона Митова: Не, детските градини и детските ясли на територията на Община Благоевград са обезпечени с кадри, така че има достатъчно персонал, за да бъдат обгрижвани децата. На този етап нямаме проблем с недостига на кадри.

Фокус: На какви изисквания отговарят служителите в детските заведения?

Симона Митова: В детските градини трябва да отговарят на изискването да бъдат със завършено висше образование Предучилищна педагогика или Предучилищна и начална училищна педагогика. Тук говорим за учителите с квалификационна степен бакалавър или магистър. А в детските ясли за децата се грижат медицински сестри.

Фокус: Има ли видеонаблюдение в детските градини на територията на общината?

Симона Митова: В част от детските градини има изградено такова видеонаблюдение. Всички знаем, че сме на етап за изграждане на видеонаблюдение във всички детски и учебни заведения в града, така че до края на лятото се надяваме, че ще има изградено видеонаблюдение в дворовете и прилежащите части както на училищата, така и на детските градини.

Фокус: А вътре в самите учебни заведения?

Симона Митова: Не във всички сгради имаме изградено видеонаблюдение, но с влизането в сила на Закона за личните данни не е позволено и трябва да се търси изричното съгласие на родителите, така че вътре в детските градини нямаме функциониращо видеонаблюдение.

Фокус: Родителите на децата изявявали ли са желание за въвеждане на видеонаблюдение? Какво е Вашето мнение за видеонаблюдение в детските заведения като цяло? Необходимо ли е такова?

Симона Митова: Няма такова заявено желание от родителите за въвеждане на видеонаблюдение вътре в самите детски учебни заведения. Лично моето мнение е, че доверието е основно при работата с децата и учениците и трябва родителите да гласуват доверие на учителите и на помощник-възпитателите, които са ежеминутно до децата им. Вътре в самите сгради според мен не е необходимо да има изградено видеонаблюдение, но когато говорим за дворовете и за прилежащите пространства с цел опазване на имуществото е добре да има такова.

Натали СТЕФАНОВА