Симона Митова, Община Благоевград: По време на лятното училище с децата работи квалифициран педагог и медиатор

Симона Митова, отдел „Образование“ в Община Благоевград в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

 Фокус: Г-жо Митова, в Благоевград се провеждат летни занимания по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“ . Разкажете малко повече за тази улуга.

 Симона Митова:  Лятното училище стартира от 10 юли и е по проект за услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ . Проектът се осъществява по Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Заниманията включват дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности.   Общо 15 деца на възраст 5,6 или 7 години, които предстоят да бъдат ученици през септември тази година, се обучават от висококвалифицирани специалисти в областта на образованието. Целта на проекта е децата да развият и придобият навици и умения за запознаване с учебната среда, да се провокира и увеличи тяхната готовност и мотивация за равен старт в училище за постъпването в 1 клас. По проекта ще се работи и с родителите на децата, за да се постигне по- висока активност при записването на децата в училище.Лятното училище ще се проведе в рамките на един месец.

Фокус: Каква дейност ще извършва по този проект?

Симона Митова:  По време на лятното училище с децата работи квалифициран педагог и медиатор. Дейността, която е описана по време на лятното училище е допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата  за равен старт в училище. Както вече казах са включени 15 деца, които ще бъдат бъдещи първокласници на есен, като те са определени по критерии. С тях работи квалифициран педагог и медиатор, като целта е да бъдат социализирани и да бъдат подготвени,  да бъдат мотивирани за първи клас и да получат една подкрепа, така че ще бъде много полезно за бъдещите първокласници. В проекта точно и ясно е регламентирано, че деца на 5,6 или 7 годишна възраст, след завършване на предучилищна подготовка, които са от семейства от уязвими групи, от безработни семейства с три или повече деца, самотни родители, семейства, които живеят в по- отдалечени райони,  деца на които майчиният език не е български, именно те имат право да посещават тези летни училища.  Освен образователните процеси, които протичат в ляното училище , те са свързани с много забавления,  много игри,  екскурзии, така че да се създаде един интерес към училището . Децата да усвоят и съхранят това, което са научили в детската градина, да го развият и да са подготвени за първи клас. „Проектът продължава до 2018 година и самото лятно училище е в рамките на един месец, така че до средата на август месец ще приключи и лятното училище.

Лора КАЛЧЕВА