Симона Митова, Община Благоевград: Училищата на територията на Община Благоевград, които ще осъществяват прием в първи клас за учебната 2019-2020 година са общо 10 на брой

Симона Митова, директор на Дирекция „Образование“ към Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин относно приемът на първокласници

 

Фокус: Г-жо Митова, какви са критериите за прием на първокласници в учебни заведения на територията на Община Благоевград?

Симона Митова: Почти няма промяна в критериите от миналата година, те се запазват, като системата за прием в първи клас тази година вече е надградена, като в Първа група от тази учебна година освен децата, които имат прилежащ район и отседналост с 3 години при подаването на самото заявление, тази година ще попадат и деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. Министерството на образованието и науката е предприело тази промяна с цел улеснение на родителите, тъй като през миналата учебна година имаше случаи в цяла България, в които братчета и сестричета бяха разделени в различни училища и естествено родителите се затрудняват при воденето им сутрин, а да не говорим за случаите, когато пък са и в различни смени. Тази година това е единствената промяна.

Фокус: Казахте, че няма промяна в останалите критерии, но все пак нека посочим за нашите слушатели какви са те.

Симона Митова: В Първа група попадат деца с постоянен и настоящ адрес в прилежащия район на училището, ако той не е променян през последните 3 години, както и деца, чиито братя и сестри до 12-годишна  възраст са ученици в същото училище. Във Втора група попадат деца с постоянен и настоящ адрес в прилежащия район на училището за повече от 1 година. В Трета група са деца с постоянен и настоящ адрес в прилежащия район на училището, чиито адрес е бил променян през последната една година при подаването на заявлението. Имаме и Четвърта група – деца с постоянен настоящ адрес извън прилежащия район на училището. Тук е моментът да отбележим, че ние не ограничаваме родителите и те могат да подават документи в повече от едно учебно заведение, като изборът е техен – дали ще попаднат в Първа група, там където живеят в района на училището, или при наличие на свободни места ще чакат някое от следващите класирания.

Фокус: Какви са сроковете за подаване на заявления за записване на децата и съответно сроковете, в които излизат класиранията и записването на децата от страна на родителите?

Симона Митова: Заявления се приемат от 31 май до 19 юни. Документите, които са необходими за подаването, могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Благоевград, освен това те са обявени на видно място на входовете на всички учебни заведения, които извършват прием в първи клас. Задължително след като се извърши приемът на документи следва едно класиране, така че до края на месец юни ще излезе първо класиране и родителите трябва да потвърдят местата, там където децата вече са приети. Записването се извършва с оригинално удостоверение за завършена подготвителна група, тъй като този документ е неизменна част от пакета с документи за прием.

Фокус: Кои са училищата, които приемат първокласници на територията на Община Благоевград и съответно във всяко едно от тези училища деца от кои квартали могат да кандидатстват. Какво е разпределението на училищата по кварталите?

Симона Митова: Училищата на територията на Община Благоевград, които ще осъществяват прием в първи клас за учебната 2019-2020 година са общо 10 на брой: СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, Второ основно училище „Димитър Благоев“, Трето основно училище „Димитър Талев“, Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Пето средно училище „Георги Измирлиев“, Средно училище „Иван Вазов“, Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“, Осмо средно училище „Арсени Костенцев“, Девето основно училище „Пейо Яворов“, Единадесето основно училище „Христо Ботев“. Относно разпределението на училищата по квартали – разпределени са по прилежащите райони на база на кадастралната карта на Община Благоевград, като тази информация също е поместена и качена на сайта на Общината и всеки един родител, който проявява интерес може да отвори и да разгледа. За щастие Общината така е разпределена, че във всеки жилищен квартал има и по едно училище.

Фокус: Какви са необходимите документи за кандидатстване и съответно след това за записване на първокласниците?

Симона Митова: Както вече споменах документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Благоевград. Това е едно заявление за записване за участие в класирането за прием в първи клас, след това заявление за записване, декларация за съгласие за обработване на личните данни и удостоверение за завършена подготвителна група от детската градина на съответното дете. Трябва да се представи и лична карта на родителя, за да се удостовери адресът, на който живее детето.

Натали СТЕФАНОВА