Сиренната система за ранно предупреждение ще бъде тествана в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, Враца и района на АЕЦ „Козлодуй“ на 1 април

София. Сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, Враца и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде тествана в 13.00 часа на 1 април. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация. В тревогата ще участват и интегрираните към националната система локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.
От МВР припомнят, че системата се тества два пъти годишно, в първия работен ден на месец април и на месец октомври, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.