Система за онлайн обучения на инспекторите ще бъде изградена по проект за оптимизация и иновации в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”

Предвиждането на новите и появяващите се рискове, независимо дали са свързани с технически иновации или са предизвикани от социални промени, е жизненоважно, с цел предприемане на адекватни действия и ограничаване на трудовият травматизъм. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от пресцентъра на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна. В тази връзка Агенцията работи по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Една от дейностите по проекта е изграждане на система за онлайн обучения на инспекторите. Предвидени са обучения по нововъзникващи рискове, свързани със застаряването на работната сила, нанотехнологиите, трудовата миграция и мобилност. Ще бъде въведена нова форма на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.  Основната цел е създаване на регистър, в който предприятията ще бъдат групирани според техния рисков потенциал. Това ще позволи още по-ефективно планиране на контролната дейност, допълниха от институцията. По същия проект, с цел превенция на сивата икономика, беше надградена системата за регистриране на образците на еднодневни трудови договори, която позволява земеделските стопани да ги регистрират по всяко време, включително в извънработното за администрацията.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА