Проучват потребностите на децата в забавачките във Варненско за превенция на риска от обучителни затруднения

Проучват потребностите на децата в забавачките във Варненско за превенция на риска от обучителни затруднения. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна. „Едно от предизвикателствата през настоящата учебна година е провеждането на ранния скрининг. Той служи за ранно оценяване на потребностите на децата в детските градини с цел превенция на риска от обучителни затруднения и е част от дейността за обща подкрепа за личностно развитие на децата“, заяви Венцеслава Генова. Тя посочи, че във връзка с подготовката на специализирани кадри, които ще осъществят ранния скрининг при децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, през изминалата година е проведено обучение. „95 учители от детските градини в област Варна са преминали такова обучение. Скрининг тестът е разработен от екип на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките“, каза още Венцеслава Генова. Обучението е проведено в Центъра за подкрепа за личностно развитие Средношколско общежитие “Михаил Колони“, Варна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА