Славянка Симитчийска, ДИТ-Благоевград: 778 нарушения са констатирани при проверките по спазване разпоредбите на трудовото законодателство през месец юни

Благоевград. 778 нарушения са констатирани при проверките по спазване разпоредбите на трудовото законодателство през месец юни. Това каза пред Радио „Фокус“-Пирин Славянка Симитчийска, директор на Дирекция „Инспекция по труда“-Благоевград. По думите й от тях 446 са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд, по точно: неосигурена защита от директен и индиректен допир до електрически ток; нарушения, свързани с организацията на обученията и инструктажите, с оценката на риска, липса на актуални измервания на факторите на работната среда, липса на осигурени лични предпазни средства и други. „Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 332. През месец юни са установени 16 лица, полагащи труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в НАП. Другите констатирани нарушения са свързани с работното време, със заплащането на труда, по предоставяне на документите по трудовите правоотношения. За отстраняване констатираните нарушения са дадени 759 задължителни за изпълнение предписания. Издадени са 6 постановления за обявяване съществуването на трудови правоотношения и 2 акта за спиране на строителни обекти“, отбеляза Симитчийска. Тя уточни, че двата строителни обекта, които са спряни са в Благоевград и санкциите са заради това, че скелетата не са били обезопасени.

Натали СТЕФАНОВА