Служители на „Градска мобилност“ ще санкционират пътните нарушители с решение на ОбС – Сливен

Общински съвет-Сливен провежда днес редовно заседание, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен.

45 са точките, включени в дневния ред на заседанието. Сред тях са изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“. Изменението е свързано с предоставяне на правомощия на служители на предприятието, които вече ще могат да санкционират нарушителите, съгласно Закона за движение по пътищата.

Ще бъде гласувано изменението на бюджета на общината. Причините са отпускане на допълнителни средства за ремонти на читалища, паркове и част от пътната инфраструктура в по-малките населени места. Предвидени са средства и за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри в детските градини и ясли, а също и за развитието на спортната инфраструктура и обзавеждане на Спортен комплекс „Асеновец“.

Общинските съветници ще гласуват и предложения, свързани с реализирането на няколко европейски проекта. Едно от тях е даването на съгласие кмета на община Сливен да подпише Споразумение за партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. То е свързано с подобряване на качеството на атмосферния въздух. Славов допълни, че се предвижда закупуването на 6 броя тролейбуси и 4 броя електробуси, както и обновяване и ремонт на съществуваща 35 годишна инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на тролейбусния транспорт в града.

Другото предложение по тази линия е упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сливен“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е свързан с осигуряването на допълнителна патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания. Основната му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Минимум 180 лица ще могат да бъдат включени по проекта.

Ще бъде гласувано и даването на съгласие Община Сливен да разкрие две нови социални услуги, за чието изграждане е получила финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Двата нови центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда се намират в сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Единият е Център за обществена подкрепа, а другият Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Ще бъдат гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижимо имущество, приемане и разрешаване на изработване на ПУП на поземлени имоти, а също и отпускане на финансови средства и помощи на граждани.