Снежана Стоименова, сдружение „Хора и традиции“: По проект „Обредна култура от региона на Брежани – наследство и съвременност“ ще изследваме 7 уникални традиции

Снежана Стоименова, зам.-председател на сдружение „Хора и традиции“, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-жо Стоименова, в навечерието на 24 май сдружение „Хора и традиции“ спечели проект, одобрен от Национален фонд „Култура“, свързан с традициите и обичаите, които са запазени в село Брежани. Ще ни разкажете ли малко повече за него?

Снежана Стоименова: Ще започна с това, че сдружение „Хора и традиции“ спечели пореден проект, който е в полза на обществото, в полза на културно-историческото наследство на региона. Проектът, с който кандидатствахме е подготвен буквално за три месеца, но темата за изследването на обредната култура и традициите в село Брежани е наша цел още от създаването на сдружението. Все пак нека не забравяме, че брежанският регион е едно уникално място по отношение традиции и ритуали. Например в проекта ще проучим брежанската традиционна сватба, която е с уникална художественост и естетичност, в сравнение с опорочаваща се съвременна българска сватба. Всички елементи, които се използват в традиционната брежанска и българска сватба са естетични, те са художествени. Там имаме фуруглица, дървото на живота, сватбената пита, имаме и едни колачета, през които се прокарват подаръци за гостите. Имаме също пеене на обувката на булката, на воала. В общи линии имаме изключителни елементи и ритуали, както и облекло, което се е загубило във времето. В проекта се спряхме на 7 уникални традиции от региона. Помощ получихме от научния ръководител на проекта, който е фолклористът проф. Костадин Динчев. За мен той е един от големите капацитети в областта на традиционното изкуство и въобще на регион Югозападна България. Все пак нека не забравяме, че е един от основателите на фестивала „Пирин пее“, на който не един път е бил председател. Освен това е журирал и председателствал и много други фолклорни фестивали. Той просто е една жива енциклопедия. В рамките на проекта ще изследваме обредът Предой, която представлява традиция, свързана с гергьовските ритуали, вдъхновила най-прочутия ансамбъл „Пирин“ да създаде танцова сюита Пролетни игри. Ще изследваме Сирни Заговезни, Слуга – една позабравена зимна традиция на почитта към по-старите, към по-мъдрите. Една традиция с вплетени красиви песни, в които се възпява честната трапеза на стопанина. Също обект на проучване ще бъдат традициите, които се изпълняват на Бъдни вечер, брежанската Сурва и така нататък. Основната задача на нашият проект „Обредна култура от региона на Брежани – наследство и съвременност“ е изследване и проучване на терен, като за целта ще създадем методология. Ще включим млади хора – фолклористи от Югозападен университет „Неофит Рилски“ или студенти от региона, които по-късно ще могат да си направят и свои научни разработки ако темата им допадне. След като приключим с проучването – записите на възрастните хора и снимките ще бъдат дигитализирани, ще се обобщят, ще се направи книга, информация от която ще бъде качена и в интернет. За целта ще изработим специален сайт, който също ще популяризираме. Този проект е много важен за нашето сдружение. Неговият финансов капацитет не е голям, но значението му е, защото ще съберем и ще предадем да бъдещите поколения сведения за доброто, естетичното, красивото, което може да възпитава и което може да ни прави по българи.

Фокус: Споменахте, че в реализацията на проекта ще могат да вземат участие студенти. Ако след нашия разговор някой прояви желание да участва може ли да се свърже с вас или подборът на доброволците ще се извършва по друг метод?

Снежана Стоименова: Може, разбира се. Сдружение „Хора и традиции“ работи вече 10 години. През това време показахме, че сме големи привърженици и носители на доброволческата идея. За нас доброволчеството е едно от най-ценните неща, особено когато говорим за млади хора, които желаят да изследват и да се запознаят на терен с ценностите, които има българският народ. Много ще се радваме ако някой прояви самоинициатива и участва в нашия проект. За нас е много важно хората, които ще участват да припознаят идеята и да доразвития по нататък.

Фокус: Регионален исторически музей – Благоевград и отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека „Димитър Талев“ също са ваши партньори. Означава ли това, че в проекта ще търсите максимално научна стойност и достоверност на нещата, които ще обобщите като информация?

Снежана Стоименова: Да, така ще бъде. Тук е мястото да кажа, че много благодарим на партньорството, което имаме от страна на музея и библиотеката и лично на техните ръководители, които прегърнаха нашата родолюбива идея. Самите те са големи родолюбци. Отдел „Краезнание“ на Регионалната библиотека е едно изключително широко и неизползвано от нас до този момент духовно пространство. Може би там някъде, както казва ѝ проф. Динчев, има неща, за които незнаем, а бихме могли да използваме. Затова преди да започнем нашето обстойно проучване на терен ще направим една библиографска справка за това какво има налично и какво има описано, защото голяма част от носителите на традициите вече са си отишли. Съвременните носители на традициите ги има и ние се радваме, че започваме този проект в момент, в който все още имаме потенциални носители на информация. Затова партньорството ни с музея и библиотеката е ценно. В РИМ – Благоевград има много добри експерти, които ще ни бъдат изключително полезни при прилагане на методологията за издирване и обобщаване на информацията. В крайна сметка не е нужно да „откриваме топлата вода“, когато това вече е направено. Ние изцяло ще се доверим на специалистите, на експертизата на големите звена в областта на краезнанието, защото ни се иска максимално да постигнем един много висок продукт, който ще се печати и ще има възможност да бъде популяризиран както в музея, така и в библиотеката. Всичко това ще даде възможност по-широк кръг от хора да се докоснат до уникалните традиции, които има региона на Брежани.

Ливия НИНОВА