Соня Георгиева, ОД „Туризъм“ – Варна: Категоризацията на апартаментите и стаите за гости отнема три месеца

Директорът на общинската Дирекция по туризъм Соня Георгиева, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Георгиева, колко са категоризираните туристически обекти – стаи и апартаменти за гости във Варна през този сезон?

Соня Георгиева: От началото на годината във Варна са категоризирани общо 219 места за настаняване. От тях апартаментите за гости са 174, а стаите 9. Броят на общо категоризираните апартаменти и стаи към момента е доста по-голям – всички са 1103. От тях апартаментите са 672, а стаите – 181. В момента по Закона за туризма категоризацията важи с петгодишен срок. Когато няма промяна на собственост и наемател, тя се запазва в срока, в който е определена. Всяка година имаме различен брой заявления от собственици за категоризации. Има почти 100-процентов ръст от миналата година, в сравнение със същия период на миналата година.

Фокус: Каква е причината?

Соня Георгиева: Според нас причината е в ръста на индивидуалните туристи, които се увеличиха през годините. Те са на база и на тези нискотарифни авиокомпании, които стъпиха на летище Варна и започнаха да обслужват различни дестинации. Чрез тях се увеличиха индивидуалните туристи, които идват не само през лятото, но и в „крилата“ на сезона, и през зимния сезон.

Фокус: Какъв е профилът на този тип гости, от кои страни са те?

Соня Георгиева: Имаме наблюдения, че английският пазар се развива много добре, също Франция, Скандинавските страни, Дания, Холандия, Австрия. Пристигат много австрийски туристи, които търсят културен и развлекателен туризъм.

Фокус: Има ли проблем с места, които не са регистрирани?

Соня Георгиева: Таксите за апартаменти и стаи за гости са много ниски според тарифата – на легло е десет лева за пет години. И мисля, че това не е причина да не се категоризират собствениците или наемателите. Нямаме информация дали има много обекти, които предлагат такъв тип услуги, а не са категоризирани, тъй като контролните органи в тази сфера са Комисията за защита на потребителите и специализиран отдел към Община Варна. Но всички, които извършват проверки в тази сфера ги насочват към Дирекцията по туризъм за предприемане на действия по категоризация и мисля, че ако има такива случаи, те са повече от незнание, отколкото от нежелание да започнат да категоризират обектите и  да предлагат услуги съобразно нормативната уредба.

Фокус: Колко време отнема категоризацията на апартамент или стая за гости?

Соня Георгиева: Процедурата се провежда в рамките на 3-месечния срок от подаването на заявление. В двуседмичен срок от подаване на заявлението, първо се разглеждат документите и се взема решение, като се издава временно разрешение за категоризация. До три месеца комисия извършва проверка за това дали стаята или апартаментът за гости отговарят на всички изисквания. След като се издаде удостоверението, изискването е то да стои на видно място. В него трябва да е упомената информация за собственика или наемателя на обекта, както и за типа категория. При този тип категоризация, всички такива обекти могат да бъдат предлагани за индивидуално настаняване – до три, пет, седем дни. Има минимални задължителни минимални изисквания по Закона за туризма и всеки турист има права, които трябва да бъдат удовлетворени. Когато обектът не е категоризиран, той може да бъде отдаван само дългосрочно, като в този случай, съответният собственик си декларира приходите от наемите като физическо лице. Докато, когато е категоризиран обектът, задължително трябва да се подава ежемесечна справка-декларация. В нея се упоменават постъпленията от приходите, както националност на туриста. Плаща се и данък към Общината.

Фокус: А как съседи на собственици на такива обекти могат да оспорят развиването на подобна дейност?

Соня Георгиева: При категоризирането на апартаменти и стаи за гости, с промяната в Закона за туризма от май миналата година, е въведено задължително изискване 50+1 % от съседите или собствениците в сградата, да са съгласни.

Фокус: Има ли прекратени регистрации поради несъгласие на съсобствениците?

Соня Георгиева: Към момента, от всички категоризирани обекти, 26 са прекратени като процедури, поради това, че съседите са отказали да дадат съгласие, съответният обект да бъде отдаван за туристическа дейност.

Фокус: А къде могат да подават сигнали съседи на нелоялни наемодатели, които дават апартаменти или стаи, без да са регистрирани?

Соня Георгиева: Могат да подадат такива сигнали към Комисията за защита на потребителите, която ще установи дали апартаментът се използва за жилищни нужди, по дългосрочен наем или се използва за настаняване на туристи по смисъла на Закона за туризма.

 Фокус: Ще Ви върна към посещенията на чуждестранни, а и български туристи, през летния сезон. Как протичат безплатните пешеходни туристически обиколки на града, които Туристическият информационен център организира заедно със Съюза на екскурзоводите?

Соня Георгиева: За седмо лято ние организираме тези туристически пешеходни обиколки. Многократно вече ги удвоихме в годините. Това лято са също увеличени в сравнение с предходната година. За първи път са разпределени на български и на английски език, защото има интерес и от много българи. Тази година сме направили и няколко специализирани тура, които са свързани с празници в града. Първият, за Великден, мина. Той беше свързан с религиозен туризъм. Вторият беше свързан с Гергьовден и беше посветен на паметници и места, свидетелстващи за воинската слава. Предвижда се специален тур, посветен на 15-август, Денят на Варна. Различни туристи се включват в обиколките. Има много гости от Великобритания, Германия, Франция, Полша и Русия. Всички са много впечатлени от предоставената информация. Турът продължава около 3 часа. Посещават се централната градска част и най-забележителните обекти и музеи.

Диана СТОЕВА