Соня Кръстанова, МОН: Над 65 000 студенти са заявили до момента участие в проекта „Студентски практики“

снимка: pixabay.com

 

Соня Кръстанова, ръководител на проекта и директор на Дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката, в интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“.

 

 

Водещ: В следващите минути ще насочим вниманието си към студентските практики, какъв е срокът им, за целта на проекта и интересът от страна на студентите ще разговаряме с ръководителя на проекта и директора на Дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката Соня Кръстанова. Г-жо Кръстанова, първо какъв е срокът за практиките?

Соня Кръстанова: Проектът „Студентски практики“ беше удължен, първоначално срокът беше 31 декември 2017 година. От около месец насам сме получили удължаване от управляващия орган, в момента срокът е септември 2018 година, което е благоприятно както за студентите, така и за работодателските организации, които участват в проекта.

Водещ: Добра новина за студентите – могат да се възползват тези, които още не са. Но колко участват и до края на проекта колко са предвидени?

Соня Кръстанова: Студентите, които са предвидени да се включат в рамките на проекта, са 46 хиляди, като от тях поне 40 хиляди трябва да са успешно приключили своето практическо обучение. Още една добра новина е това, че към момента са заявили участие в проекта над 65 000 студенти. Те са регистрирани в информационната система на проекта и върви процедура, която е по одобрение съответно от ментори, академични наставници, работодателски организации, за да могат да започнат практически в реална работна среда своето обучение.

Водещ: 65 хиляди до момента – можем ли да направим съпоставка с предишен период колко са били?

Соня Кръстанова: Не бихме могли да направим съпоставка просто така. Трябва да визираме определен период. В началото на проекта, разбира се, сме тръгнали от нула, и всеки месец буквално има нови и нови студенти, които се регистрират в информационната система. Към момента резултатът е 65 000 заявили участие.

Водещ: Каква е активността на работодателските организации?

Соня Кръстанова: Активността на работодателските организации беше доста голяма. Имаше голям интерес в началото. В момента се наблюдава известен застой от тяхна страна. За това съдим от обявите, които те публикуват за работни места за практиканти. И бих искала да използвам вашия ефир, за да призова работодателските организации за по-активно включване в проекта, тъй като така и те биха могли в реална работна среда да преценят евентуалните си бъдещи кадри, които биха могли да наемат след това за свои работници.

Водещ: На какво отдавате това?

Соня Кръстанова: Предполагам, че на наситеност на пазара. Все пак към момента са приключили практическото си обучение 26 000 студенти, и още 5 000 провеждат практиката си точно в този момент. Така че 30 000 студенти в реална работна среда заети в работодателските организации не е малко, тъй като периодът, за който това се е случило в същото време не е много голям – в рамките на една година. Вероятно се наблюдава известна наситеност от работодателските организации на практиканти. Вероятно има комплексност на причините, може би не е само това. Предполагам, че друга причина за момента за занижената активност на работодателите е това, че беше визиран крайният срок за приключване на проекта декември 2017 година, поради което те в последните няколко месеца именно снижиха своята активност, очаквайки проектът да приключи. Но след като имаме удължаване на срока на проекта, аз лично очаквам повишен интерес от тяхна страна.

Водещ: Да, и ние се присъединяваме към призива за повече интерес от тяхна страна. Но можем ли в момента да говорим в цифри колко са обявите с работни позиции към този момент?

Соня Кръстанова: Да, благодаря за което. Към момента обявите, които са актуални и са публикувани, са 12 700, като тези обяви отговорят за около 18 000 работни места. Само по себе си изглежда като значителен интерес, но на фона на това, че над 30 000 студенти чакат да започнат своето практическо обучение, тези 18 000 работни места са недостатъчни. Затова бих искала да призовем заедно работодателските организации за по-активно включване в проекта.

Водещ: Можем ли да направим обаче класация за най-желаните професионални направления, към които студентите проявяват по-голям интерес?

Соня Кръстанова: Да, правили сме анализи. Има такава класация. Води се в последните месеци неизменно от Икономика, Администрация и управление, Право и Педагогика. Най-радостното е, че освен тези очевидно специалности, които са с най-голям брой обучавани студенти, като  Икономика, Администрация и Управление и право, има доста голям брой студенти от Педагогика и Медицина, и от Информационна и компютърна техника, които се включват в практически обучения, което ни радва.

Водещ: Кои са висшите училища с най-много студенти-практиканти?

Соня Кръстанова: Безспорно големите висши училища са и тези, които имат най-много включени студенти-практиканти в рамките на този проект. Софийският университет държи първенството – около 10% от всички студенти, които са се включили в проекта, и около 8% са студентите от УНСС, от Пловдивския университет, Югозападния и Великотърновския университет. Това са все големите висши училища. Обяснимо – при тях е най-голям броят на обучаващите се.

Водещ: Ние с Вас сме водили и друг път този разговор, но ми се иска отново да припомним на онези, които сега ни слушат – каква е целта на проекта?

Соня Кръстанова: Целта на проекта е да се повиши качеството на висшето образование, като се създаде и изгради една по-добра връзка между бизнеса и висшите училища, която връзка да улесни реализацията на студентите след това на пазара на труда. А персонално, даденият студент, включвайки се в практическо обучение, може да надгради теоретичните си знания, които е придобив във висшето училище, и да придобие изцяло нови умения и компетентности, които да бъдат оценени. От участието си в практическото обучение в дадена работодателска организация, студентът може да получи и препоръки от работодателя, и така да улесни по-нататъшната си професионална реализация.

Водещ: Иска ми се да засегна темата за бюджета на проекта – какъв е той?

Соня Кръстанова: Бюджетът на проекта е 35 милиона лева. До края на септември 2018 година.

Водещ: Така, както е с удължения срок?

Соня Кръстанова: Да, 35 милиона лева.

Водещ: Практиките се провеждат в реална работна среда в рамките на 240 часа.

Соня Кръстанова: Да, в рамките на този бюджет се обезпечават стипендиите на студентите. Като всеки един студент, който е приключил успешно своята практика в рамките на 240 астрономически часа, получава под формата на стипендия 480 лева. Даваме си сметка, че сумата, която получава студентът, не е водеща във включването му в практическо обучение. Оставаме водещо в случая да е стремежът за надграждане на повече и по-добри и качествени знания.

Водещ: Всеки един студент ли има право да се включи в това практическо обучение?

Соня Кръстанова: Да, всеки един студент от всички университети на територията на страната. Като само три от университетите в България не са заявили участие в проекта. Това са Академията на МВР, Висшето военно училище и Театрален колеж „Любен Гройс“. Всички останали висши училища участват в проекта и всеки един студент може да се включи в рамките на проекта.

Водещ: Какво бихте искали да кажете на тези, които се колебаят дали да кандидатстват?

Соня Кръстанова: Бих казала, че този шанс, който е даден с удължаването на проекта, поставя още една възможност както пред студентите за включване, така и пред работодателските организации. И ако мога така да се изразя – не остава много време и нямаме време за губене – имаме само 9 месеца, от които бихме могли да се възползваме всички.

Водещ: Благодаря Ви.

Милослава АНГЕЛОВА