Соня Петрова, РИМ – Велико Търново: Над 203 000 туристи са посетили музейните обекти в града през първото полугодие на годината

Над 203 000 туристи са посетили обектите на Регионален исторически музей през първото полугодие на годината. Какъв е точният брой, има ли увеличение или намаление, в сравнение с предходната година и от къде най-често идват туристите? Кои са най-посещаваните обекти в региона на старата столица и защо? Прочетете повече в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново със Соня Петрова, главен уредник Отдел „Връзки с обществеността” във великотърновския музей.

 Фокус: Колко туристи са посетили музейните обекти във Велико Търново през първото полугодие на 2018 година?

Соня Петрова: През първото шестмесечие на настоящата година през музейните обекти, които са над 20, са преминали 203 253 туристи от всички континенти. Това са туристи, които правят обиколка на страната, или семейства, които отивайки на морето и връщайки се посещават нашите обекти. Интересът към историята и към музейните обекти на Търново не престава. Отчита се леко повишение на броя на туристи в сравнение със същия период на миналата година, когато нашите обекти са били посетени от 202 895 души. Ръстът е минимален, но тенденцията е на лице. Тази тенденция се запазва и през седмия месец на годината – юли, който също бележи лек ръст в сравнение с миналата година. Най-голям има интерес има към Архитектурно-музеен резерват Царевец с 111 378 туристи. Делът на чужденците е доста по-висок от дела на българите. 45 286 са чужденците в сравнение с българите, които са 35 783.

Фокус: Казахте туристи от всички континенти. От кои държави са най-честите посетители на музейните обекти в града и околностите?

Соня Петрова: Туристите от европейските държави, които посещават традиционно и при засилен Велико Търново, са румънците – почти 15 000.  Туристите от Франция са 9000, от Великобритания и Испания – по 5500. Азия е представена с Китай – около 6000 туристи. От Япония са 1200, а от другите азиатски държави  – Корея, Хонконг, Малайзия, са 4600. Туристите от Северна Америка – САЩ, Канада, Мексико, никак не са малко. Предимно те идват от круизните кораби по река Дунав. Тяхната цифра общо 17 296. Имаме туристи от Нова Зеландия и Австралия – 1530, от Южна Америка – 517, и Африка – със скромната цифра 92.

Фокус: Каква е характеристиката на туристите, които посещават музейните обекти като възраст? Използват ли се семейни билети?

Соня Петрова: Изключително често се ползват семейните билети. Те важат както за български, така и за чуждестранните туристи. Много често, когато туристите остават в града ни, те ползват и комбинираните ни билети, които са двудневни. Има и индивидуални, има и семейни билети, които им предоставят възможност да разгледат 10 музея на скромната сума от 20 лева и за семейства – 30 лева, което чисто финансово не натоварва бюджета им. Имаме вече доста млади туристи от цяла Европа, които пътуват в младежки групи, но като цяло тенденцията за възрастовата граница, която минава 60 години, се запазва.

Фокус: Навлиза ли практиката да се посещават музейните обекти от ученици? Миналата седмица министрите Боил Банов и Красимир Вълчев подписаха споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, което  предвижда мерки и дейности между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и държавните, регионалните и общинските музеи и художествени галерии в страната.

Соня Петрова: Това не е нищо ново под слънцето. Музеите винаги са били част от обучителния процес в училище и темите на уроците, които се изнасят в залите на нашите музей – Археологически, Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и други, са изключително много и те подпомагат и онагледяват учебния материал. Това е практика, която имаме от много време с учителите, които желаят и знаят, че могат да ползват безплатните зали на музея, защото за нашите ученици от Велико Търново и общината, те са безплатни. По време на учебния процес те могат спокойно да дойдат, да изнесат своите уроци или музейният специалист да свърже изучавания материал с показаното в залите на музея. Екскурзиите, които преминаха през май и юни месец, традиционно доведоха много деца от цялата страна, които имаха правото, освен да разгледат Царевец и музей по избор, и обиколка на трети безплатен музей. От това те се възползваха максимално. Децата от България можеха да видят всичко, което Търново предлага на своите гости, а и да свържат това с историята, която те изучават в съответния клас.

Фокус: Какъв е броят на учениците и студентите, посетили музейните обекти във Велико Търново, от началото на годината?

Соня Петрова: Учениците общо са 43 344. Това са деца от 1 до 12 клас. Студентите, които ние отделно водим, са 6430. Т това число влизат не само български студенти, но и студенти от всички държави, които споменах. Като цяло българските посетители за всички музейни обекти са 60705, а чужденците са 87094, което наистина е едно завишение от страна на интереса на чуждестранните посетители.

Фокус: Споменахте, че Царевец е най-посещаваният обект. След него кой музеен обект се нарежда в класацията за посещаемост?

Соня Петрова: След него по традиция са обектите в Арбанаси. Тук винаги цифрата на чужденците надвишава цифрата на българските посетители Това се дължи на факта, че в програмата си тези групи са заложили посещение в Констанцалиева къща, на църквите „Рождество Христово“ и Архангели „Михаил и Гавраил“. Общо туристите в Арбанаси през първите шест месеца са били почти 42 000. Това прави тези обекти в село Арбанаси изключително интересни и атрактивни. Вие знаете, че през лятото, в две от църквите за първи път тази година, се проведе и летния фестивал „Arbanassi Summer Music“. Откри се за първи път в църквата „Св. Георги“ и продължи по традиция в другия музей храм „Архангели Михаил и Гавраил“.

Фокус: А какъв е броят на туристите, посетили Мултимедийния посетителки център, от началото на годината? Знаем, че интересът към него също е доста голям.

Соня Петрова: Мултимедийният център се посещава традиционно от учащите. Цифрата е доста добра. за цялото шестмесечие Мултимедийният център е посетен от 20 000 посетители, което означава, че учащите наистина не подминават този атракцион, за да видят това, което не може вече, поради много исторически обстоятелства, да се види на Царевец.

Фокус: А Трапезица къде се нарежда  в класацията за най-посещавани обекти? Знаем, че тя не е отворена целогодишно, но за този кратък период, в който е отворена, има ли интерес към нея?

Соня Петрова: Трапезица се отваря в началото на април и работи в хубавото време. За съжаление тази година то не беше много благосклонно към туристите и посетителите. Обектът е отворен до края на октомври. Разбира с , когато е лошо времето, само по пешеходната екопътека може да се достигне до крепостта. Тази година тя е посетена от 3090. Това е една цифра, която е под очакванията ни интересът към нея е под очакванията ни. Може би отдалечеността, може би непознаването на подходите към самата крепост, може би лесното достигане до Царевец и гледането на две крепости в един и същи ден е много изморително. Така че има още много неща, които ние трябва да направим  за популяризацията на Трапезица и за привличането на различните категории туристи. По този начин да завишим интереса към втората по значение крепост на средновековната столица

Надежда КРЪСТЕВА