Сотир Иванов, ИМ – Петрич: Иван Тодоров Ангов е  от онези дейци, които се превръщат в символ на Българското възраждане

Петрич. Навършват се 137 години от рождението на българският революционер и просветен деец Иван Тодоров Ангов. За Радио „Фокус“ – Пирин директорът на Исторически музей – Петрич Сотир Иванов каза, че Ангов е от онези дейци, които символизират българското възраждане. „Това всъщност е епоха, в която личности с огромен авторитет в обществото успяват да наложат своите идеи в икономиката, политиката, образованието и революционната дейност. Същите тези хора успяват да „пренесат“ българското общество от средновековието в новото време“, каза още Иванов. Той добави, че това са били космополитни личности, които оказват влияние в почти всяка сфера в общуването със своите граждани. Според Иванов трудно бихме могли да кажем дали Иван Тодоров Ангов има по-значимо отношение към образованието, към културата, към икономиката или политиката. „Неговата личност е била водеща в редица сфери, по същия начин, по който е и онази цялата плеяда българи, с които той живее като Михо Попов, Януш Стойчев и много други, за които сме говорили. Иван Тодоров Ангов е роден на 12 февруари 1872 година. Завършва българското педагогическо училище в Сяр през 1900 година. По това време трябва да се пренесем и в една по-различна среда. Петричката кааза, чийто наследник днес е Община Петрич, всъщност е обхващала една много голяма територия, която е обхващала границите на север до Кресненското дефиле, десния бряг на река Струма и преминава дори на юг от планината Беласица. На запад пък е обхващала селища, които днес се намират в Р Северна Македония. Правя това уточнение, защото след завършването на педагогическото училище в Сяр, Иван Ангов открива училище в село Смолари, което днес се намира в Северна Македония, но в миналото е било в Петричката кааза“, коментира Иванов. Той отбеляза, че там Ангов е учител, но влиза в конфликт с патриаршеските власти, заради което е преследван и затварян.

Ливия НИНОВА