София Владимирова: Призовавам всеки да поеме отговорността си по време на кампанията за местни избори

София Владимирова, председател на СЕМ, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Традиционно Централната избирателна комисия и Съветът за електронни медии отговарят за добрия тон и законността както на предизборната кампания, така и на изборния процес. Ръководителите на двата държавни органа подписаха споразумение – какво предвижда, научаваме от срещата с председателя на Съвета за електронни медии София Владимирова.

Госпожо Владимирова, подписахте с ЦИК споразумение за определяне принципите и параметрите на специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за местните избори. Какво съдържат принципите и параметрите, тоест какво съдържа документът?

София Владимирова: Най-общо казано, наблюдението има за цел да установи съответствие на предизборното поведение на доставчиците с медийното и с изборното законодателство. То е стандартно, знаете, това е наше задължение по закон. Ако не греша, това споразумение се сключва за седми път. Като изборът на програмите, които сме включили в наблюдението, е на база степента на влияние върху общественото мнение, териториалното разпространение, специализацията и техния профил. Разбира се, всеки път ние отчитаме и спецификата на конкретните избори. Най-общо наблюдението обхваща 16 програми на обществени доставчици на медийни услуги, 12 от програмите се създават и предоставят за разпространение от националните обществени доставчици – БНТ и БНР, една програма се създава от ПП „Атака“, от Българска свободна медия, две програми на община Велико Търново и община Бургас, както и 21 програми на търговски доставчици на медийни услуги, 13 телевизионни и 8 радиопрограми. В най-общи линии това са параметрите на споразумението, което във вторник подписахме. Разбира се, СЕМ ще има възможност да реагира съответно по сигнали, които засягат медии, които не са включени в споразумението, или пък биха могли да бъдат заменени от споразумението с други в хода на кампанията, ако това се налага.

Водещ: Какви са принципите, които залягат в това споразумение, и които ще бъдат водещи в работата ви за местните избори?

София Владимирова: Най-общо казано, споразумението се основава на нормите на Закона за радио и телевизия, правилата за провеждане на предизборна кампания, глава 12 от Изборния кодекс, както и на препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, за наблюдение на поведението на електронните медии в условия на избори.

Водещ: Какви са вашите впечатления, какво е поведението на българските медии, имайки предвид последните избори? Вие какво констатирате в СЕМ?

София Владимирова: Бих казала, че в по-голяма степен българските медии се съобразяват с изборните правила, с правилата, които важат за електронните медии по време на избори. Разбира се, нормално е, допускат и нарушения. Не считам, че в предходната кампания, която беше за европейски представители, имаше съществени такива нарушения. Ние констатираме съответно нарушение, което би могло да бъде, защото компетентният орган, който се произнася дали има нарушение или не, това е ЦИК. Съответно своевременно подаваме сигналите, които нашите експерти са установили, и ЦИК се произнася по компетентност.

Водещ: Очаквате ли по-сериозни нарушения за тази кампания?

София Владимирова: Кампанията за местни избори е винаги най-сложна, защото тя засяга  цялата държава в най-голяма степен, хората най-много се вълнуват, което е разбираемо, това най-пряко засяга живота им. В тази кампания се включват и по-малки медии, които понякога поради незнание или недоглеждане допускат грешки. Но аз разчитам, че медиите ще се съобразяват в максимална степен с нормативните актове, които се отнасят до тях по време на кампания. Разчитам, че кампанията ще премина спокойно. За това отговорност носят, разбира се, всички участници в нея. Затова аз призовавам всеки да поеме отговорността си по време на кампанията.

Водещ: Как работите с ЦИК?

София Владимирова: Ние сме в отлични отношения с ЦИК. И аз наистина им благодаря за доброто партньорство, защото иначе би било трудно да изработим общ продукт, който да е в полза и на обществото.

Цоня Събчева