София Пейчева, директор на РБ – Кюстендил: През изминаващата година отбелязахме два юбилея, свързани с библиотечната дейност

Директорът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ София Пейчева, в интервю за Радио „Фокус“ – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Пейчева, каква беше годината за Регионалната библиотека в Кюстендил, каква беше 2019 за вас?

София Пейчева: Изпращаме една успешна и една по – особена за нас година, защото тя за Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ –  Кюстендил беше и юбилейна. Отбелязахме 150 години от началото на библиотечното дело в Кюстендил и 60 години от обявяването на библиотеката за регионален културен институт.

Фокус: Никак не са малко тези години?

София Пейчева: Да, така е, цялата година, всичко, което организирахме и като събития, и цялата дейност, беше посветена именно на тези юбилеи, да отличим и да откроим мястото на Регионалната библиотека в културното пространство на града. Това беше основната ни цел, да обособим нейното място като важен и културен, образователен, информационен център и много се надявам да сме го постигнали, защото наистина усилията са ни насочени в тази посока.

Фокус: Имахте ли го това чувство през годината?

София Пейчева: Колкото и да говорим в посока на духовните ценности, които са определящи за дейността на една библиотека, няма как да не се позоваваме и на цифрите, които да подкрепят тези наши твърдения и със задоволство и радост бих казала, че тази година запазваме един много добър ръст на статистическите показатели, които традиционно следим и в края на всяка календарна година ги отчитаме, като брой читатели, с които работим, брой посещения, брой на постъпилите в библиотеката във фондовете ни библиотечни единици, така че със задоволство мога да кажа, че по отношение броят на читателите бележим един традиционен ръст с около 3000 читатели, което на фона на демографския срив, който отчитаме за съжаление през последните години, смятам че е един добър показател и винаги се стремим той да се увеличава. Радваме се когато отбелязваме, че нашите читатели – деца са се увеличили и тази година е такава, в която сме работили с по – голям брой деца – читатели. Тази година беше много успешна и по отношение на попълването на фондовете ни. С  над 4000 заглавия са се увеличили нашите книжни фондове. Миналата седмица спечелихме един проект в министерството на културата за набавяне на нови постъпления във фондовете на българските библиотеки. Нашият проект беше за 22000 лева, беше одобрен и благодарение на него в последните дни на 2019 и първите на 2020, с около 1700 нови заглавия ще зарадваме нашите читатели.

Фокус: За какво не ви стигна време?

София Пейчева: Винаги казваме, че има неща, които не довършваме или не са случили спрямо нашите желания. Във всички посоки можем да откроим такива неща. Може би за подобряване на материалната база недостигна време, недостигнаха средства, не достигна добро стечение на обстоятелствата и това винаги е било труден за преодоляване факт – недостъпността на нашата сграда, лошата материална база, с която разполагаме, но въпреки всичко се опитваме да запазим едно добро ниво на библиотечно – информационното обслужване и да компенсираме тези неудобства с облекчения, които предлагаме на нашите читатели и в сферата на обслужването,  и в сферата на информационното им осигуряване.

Фокус: Имате ли набелязани цели за 2020?

София Пейчева: Да, сега са дни, в които планираме дейностите за следващата календарна година, освен, че се обръщаме с равносметка към отиващата си вече и да – нещата, които стоят пред нас са традиционните библиотечни дейности, заради които присъстваме в пространството като културна институция и неща, които от няколко години залягат като приоритет в нашата дейност, като например дигитализация на най – ценните ни фондове. Дейност, която 3-4 години е абсолютен приоритет за нас и вече можем да се похвалим с една добра база данни, която в близките няколко години ще прерасне в една организирана дигитална библиотека. Това е свързано с внедряването на нови софтуери в нашата дейност, това е един от приоритетите. Да попълваме фондовете с нови, актуални заглавия, което е подчинено на желанията и приоритетите на нашите читатели. Да разширяваме културната си дейност като представяме нови интересни заглавия и автори пред кюстендилската общественост. Да работим по посока на подобряване на детското четене. Чувате за негативните тенденции, свързани с функционалната грамотност, с четенето на подрастващите поколения и библиотеката като един съществен културен образователен институт да е част от тази по – глобална програма за създаване на навици за четене на нашата детска аудитория, в посоките които са приоритетни в сферата, в която съществува библиотеката.

Венцеслав ИЛЧЕВ