София Пейчева, директор на Регионалната библиотека в Кюстендил: През настоящата година ще отбележим 160 години от началото на библиотечното дело в града

Директорът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – Кюстендил София Пейчева, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Пейчева, каква е равносметката на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” за изминалата година?

София Пейчева: Изпратихме една успешна година и основание за тази констатация ми дават няколко основни показателя за нашата дейност, които ние традиционно наблюдаваме. Те не винаги напълно разкриват нашата дейност, но все пак са основно мерило затова какво се случвало в нашата институция през годината и това са: броят на читателите, с които сме работили, посещенията и реализираните заемания на информационни носители, както и набавените документи. Това са основните показатели за библиотечна дейност изобщо.

Фокус: Какво сочат тези показатели?

София Пейчева: По отношение на първия показател – читатели, сме работили през годината с близо 3 000 читатели, като това е една обобщена бройка на потребителите. Това са както хора с карти, редовно посещаващи на някаква определена периодичност библиотеката, така и еднократно посетили, във връзка с някаква своя информационна потребност или пък са били участници в наши някакви групови събитие и представяния. По отношение на посещенията, те са били през годината около 50 000. Да не стряскаме с такава голяма цифра хората ще конкретизирам, че става въпрос не само за конкретни посещения на място в библиотеката. Нашата автоматизирана електронна система за обслужване има възможност да отчита и виртуалните посещения в нашата библиотека, на сайта. Тъй като това е цифра, която няма как да бъде манипулирана или да зависи от индивидуалното отчитане на наш служител или на библиотекар. Посещенията в сайта на библиотеката за миналата година са били 8760. Това са реализирани посещения в сайта, които са били свързани с издирвания в нашия каталог, или с информиране за минали или предстоящи събития, или просто с търсене на информация, която е имало надежда, че може да бъде намерена в нашия сайт. По отношение на заетите материали, заетите документи, има ръст, който сме постигнали и миналата година, запазва се тенденцията и тази година са около 56 000 набавени материали. Това са не само заети и върнати книги, това са ползвани електронни носители, периодични издания, картографски и други, които ние притежаваме в нашите фондове. Бих казала, че изпратихме успешна година, запазва се тенденцията за един ръст на обслужване и комплектуване, който е бил достигнат през 2017 година. Една радваща, мен и моите колеги, цифра е че имаме увеличение на нашите читатели деца, което е гаранция, че има една добра тенденция, въобще в културната и образователната картина на града.

Фокус: Успяхте ли да набавите нова литература, нови документи във вашите архиви?

София Пейчева: По отношение на набавянето на новата литература, даже в момента изпълняваме един проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, който реализира Министерството на културата за обогатяване фондовете на българските библиотеки. Нашият проект беше одобрен в размер на 8 200 лева, набавяме литература. Благодарение на него в нашите фондове влизат над 800 нови заглавия, не само книги, електронни носители, периодични издания и нашите читатели мисля, че вече са усетили този нов прилив на свежи заглавия в нашите фондове. Друга част от дейността ни – събития, проекти, обучения на персонала, нещо, заради което присъстваме в културната и образователната картина на града. Също бихме могли да кажем, че изпратихме една успешна година в това отношение. Реализираните събития, представянията на книги, гостувания на писатели, на творци, също беше една успешна година в това отношение.

Фокус: Дарителство имаше ли тази година?

София Пейчева: Да, радваме се и на дарителство. В тази връзка се наблюдава една тенденция на обръщане към библиотеката когато хората искат да дарят книги, които вече няма да бъдат част от тяхната лична библиотека. Причините за това са различни, но прави впечатление жестовете на дарителство и намеренията на хората когато нямат нужда от определени книги, най – напред да се обръщат към библиотеката. Тоест те я осъзнават като институция, която има функции архивни, функции на пазител на книжовното наследство. Ние не винаги имаме потребност от предлаганите заглавия, но библиотеката служи като репозиториум за преразпределяне. Ние ги предлагаме на по – малките библиотеки в областта. Така че се опитваме да приемаме книги дарения, също така и дарения на нови книги, на новопредставени книги от страна на техните автори, дарения от издателства, дарение, което се превърна в традиционно в навечерието на 24-май и на първи ноември от издателства, едно крупно дарение от издателство „Захари Стоянов” получаваме няколко години подред, благодарение на една фирма кюстендилска. Една ритмична, традиционна дейност, библиотеката дава своя принос за образованието и културата, за обогатяване на културния и образователния живот в града ни и много се надявам нашите съграждани да я смятат като една надеждна институция в тази насока, която да ги съпътства в процеса на тяхното учене, четене, информиране.

Фокус: Какви проекти сте реализирали през изминалата година?

София Пейчева: Проектите бяха насочени към създаване на  читателска информационна грамотност. Реализирахме един проект, финансиран от фондация „Глобални библиотеки”, който беше насочен към повишаване на знанието за устойчиво развитие и екологична грамотност. Ние го изпълнявахме с няколко училища в града, с техните екологични клубове и през годината докато тече проекта информирахме и чрез вашата медия затова. Приключихме го успешно този проект. Проектът, който беше насочен към обогатяване на фондовете, спечелихме и два проекта за повишаване на професионалната грамотност на библиотекарите. Два проекта, насочени към изграждане на медийна култура и медийна информационна грамотност и създаване на съдържание в Уикипедия. Това бяха проекти, в които бяха включени наши колеги от регионалната библиотека, както и библиотекари от читалищните библиотеки в областта.

Фокус: Как влизате в 2019 година, какви са очакванията ви от нея?

София Пейчева: 2019 година е юбилейна за нас. Навършват се 60 години от обявяването на библиотеката за регионален културен институт, както и 160 години от библиотечно дело в града. Под знака на тези годишнини ще бъдат организирани всички събития, които планираме през годината, а също така всичко, което залагаме като традиционни дейности, ще бъде насочено именно към това. Да се затвърди обликът на библиотеката в Кюстендил като институция, която е модерна, която съчетава традицията и модерността. Ще насочим усилията си към модерните тенденции в информационното общество – дигитализация, цифровизация, термини, които витаят в информационното пространство, а всъщност зад тях стоят едни много модерни тенденции и пренастройване на традиционните професионални ангажименти на библиотечните колеги. От миналата година разполагаме с модерен букскенер, който ще подпомогне дигитализацията, имаме стратегия за изграждане на дигитални колекции, ще я следваме, ще я обогатяваме и ще насочваме усилията си именно натам. Ще се надявам да присъстваме надеждно в традиционните дейности на обслужване с нова литература, да предлагаме задоволяване на информационните и културни потребности на нашите съграждани.

Венцеслав ИЛЧЕВ