София Шигаева-Митреска: Центърът за азербайджански език и култура подпомага културните връзки между Азербайджан и България

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

 

София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към СУ „Св. Климент Охридски“, в интервю за предаването „Добър ден“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Тази година Центърът за азербайджански език и култура към СУ „Св. Климент Охридски“ отпразнува своята пета годишнина.  Г-жо Митреска, как и защо беше създаден центърът преди пет години?

София Митреска: Центърът беше открит малко преди 125-та годишнина на СУ, на 25 септември 2013 година от бившия ректор на СУ проф. Иван Илчев и зам.-ректора на Славянския университет в Баку проф. Асиф Гаджиев. Центърът е създаден с подкрепата на Славянския университет в Баку. Цялото това събитие беше предшествано от взаимосвързани събития. Беше сключено споразумение за създаването на този център в СУ от тогавашния ректор на Славянския университет в Баку – проф. Камал Абдуллаев и проф. Илчев. Тласък за създаване на центъра  беше също, че в Славянския университет в Баку от 2004 година вече съществуваше Център за български език. Историята на отношенията между двата университета започва през 2002 година с подписването на договора за сътрудничество между университетите и оттогава отношенията между двете висши училища се активизират. Реално се провеждат различни взаимни визити на ръководството на университетите, обмяна на преподаватели и студенти. Но още един много интересен факт е, че преди да открием тук Център за азербайджански език и култура, ръководството на Славянския университет в Баку открива няколко центъра в чужбина, тоест те имат доста натрупан опит в тази сфера. Това бяха центрове основно в Русия, в Украйна, в Беларус, тоест на територията на бившия Съветски съюз. България стана първо държава извън общността на независимите държави, където беше открит културен център на Азербайджан. Разбира се, изборът не беше случаен. Тези дългогодишни приятелски отношения между университетите, между ръководството, между преподавателите, реализирането на някои определени съвместни проекти изиграха своята роля. Освен това азербайджански учени активно участват в създаването на фундамента за създаването на специалност „Тюркология“ в СУ. През 1953-54-та година проф. Шералиев е ръководил на катедра Турска филология в СУ. По време на пребиваването си тук той събира материал и въз основа на него пише книгата си „Турска диалектология“, както и учебника „Увод в езикознанието“. Един от неговите випускници българският тюрколог проф. Емануил Боев на 11-ти конгрес по турски език каза, че фактически основата на изследването на турските диалекти в България е положена от проф. Шералиев. Така че всичко това разбира се, че изигра роля на избирането на Софийския университет за средище за популяризирането на Азербайджан.

Водещ: В какво конкретно се изразява работата на центъра в София, какви са дейностите, които развивате? Как популяризирате азербайджанската култура?

София Митреска: Дейността на центъра основно е насочена към развитието на културните връзки между Азербайджан и България разбира се, взаимно приобщаване на младежта към културата, образованието, науката на тези две държави. Също така една от целите е създаването на направления за азербайджанистика в СУ. Фактически центърът способства за популяризирането на азербайджанския език и литература, както и на културата и историята на държавата. От 2013-та година във Факултета по класически и нови филологии студентите тюрколози се обучават по избираема дисциплина „Азербайджански език“. От 2015-та вече имат възможност да изберат дисциплина „Мултикултурализъм на Азербайджан, където отблизо се запознават и с историята, и с културата, философията на Азербайджан, както и с националностите, които живеят на тази територия. Те имат възможност после да пътуват до Азербайджан в рамките на лятното училище, което се организира от Центъра по мултикултурализъм в Азербайджан. Тази година, както казахте, ние отбелязахме петата годишнина. Беше представена фотоизложбата „Непознат, а толкова близък Азербайджан“. Тази фотоизложба е направена от професионален фотограф – Аурелия Насирова, българка, която от 2013-та година живее в Азербайджан, омъжена е там. През 2017-та година тя влиза в топ 20 на най-добрите фотографи на град Баку и Азербайджан. Тази изложба показва красотата на азербайджанската природа, на историята на азербайджанските градове, традициите, обичаите. Така че сега тя е подредена в Центъра за източни езици и култури на СУ на „Тодор Александров“ 79 и  всички желаещи имат възможност да се насладят на тези снимки, да се запознаят с Азербайджан отблизо. Преди няколко години, през 2017-та година, сегашният ректор на Славянския университет беше на посещение в София и участва в кръгла маса „България-Азербайджан – 25 години приятелско партньорство и сътрудничество“, която бе посветена на 25 години от установяването на дипломатическите отношения между Азербайджан и България. Освен това искам да отбележа една от дейностите през тези години – изложба, която разказва за историята на Азербайджан – „Наследството на древната Кавказка Албания – традиция на мултикултурализма в Азербайджан“. Един от важните според мен проекти, което е свързано с обучението на студенти, които изучават азербайджански, е преводът на студенти на трагедията „Марал“ на известния азербайджански драматург Гусейн Джавид. Според мен това е много важен момент, защото това е основната цел на обучението им, студентите научат езика до такава степен, че могат да превеждат на майчин език и обратното. Това дава възможност на българските читатели да се запознаят с азербайджанската литература, тъй като преведени произведения няма.

Водещ: Споменахте също и Центъра за български език и култура в Славянския университет в Баку. Как се развива неговата дейност?

София Митреска: Този център функционира в Славянския университет от 7 октомври 2004 година, тоест вече 14 години. Той беше открит от бившия президент на България Георги Първанов и основната му задача е да засили интереса на младите хора към културата, образованието, науката в тези две страни, да способства за популяризирането на българския език, история, култура, литература на България в Азербайджан. В Славянския университет български език се изучава от 1996 година. В момента той се преподава в два факултета – във Факултета по международни отношения и българско религиознание и Факултета по превод, където към момента се обучават над 50 студенти, които изучават конкретно български. Тоест освен преводачи, ние в Азербайджан подготвяме също и специалисти по България. Те учат не само език, но и литература, история, култура, икономика, политика, международните отношения, право – всичко, което е свързано с България. Тоест те излизат от университета като готови специалисти по страната, за да могат да се реализират. Активно в центъра се провеждат различни творчески вечери на българските поети и писатели. Също така се четат лекции за политика и икономика. Посолството на България активно провежда редица събития в университета. Всяка година центърът участва във фестивала „Euro village” в Баку за представянето на европейските ценности и култура. Провежда се Международен студентски фестивал, организиран от дипломатическата академия на Азербайджан. Има и други инициативи като превод например на малка книжка за град Шуша, който се намира на територията на окупирания Нагорни Карабах. Всяка година азербайджанските студенти пътуват до България за участие в летния семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към СУ. Тоест те имат възможност да се запознаят директно с България. Освен това мисля, че е много важно да отбележа, че двама бивши президенти на България – д-р Желю Желев и Георги Първанов, са удостоени с титлата „Доктор по хонорис кауза“ на Славянския университет в Баку за своите заслуги в областта за развитието и укрепването на приятелството и сътрудничеството между двете страни. Разбира се, че центърът е кътче на България в Азербайджан. И винаги, когато идват делегации от България, те посещават този център. Много се радват на това, че азербайджанските студенти говорят български, че пеят на български.

Водещ: Разкажете ни повече за проектите, по които работи  центърът в София?

София Митреска: Ние планираме много неща. Искаме да продължим да се занимаваме с преводи. Имаме добър опит от миналата година и по такъв начин можем да дадем своя принос в превода на чуждестранна литература на български език, за да дадем на българските читатели възможност да се потопят в света на азербайджанската литература. Като конкретен проект искам да отбележа превод на разкази на известния азербайджански писател сатирик Джалил Мамедкулизаде, чиято 150-годишнина ще отбележим догодина. Както и ще организираме вечер на един от създателите на литература на азербайджански език – Мохамед Физули. По-нататък мислим да планираме да продължим с преводите на произведенията на Хюсеин Джавид. Смятам, че е много важно да разкажем за историята на културата на Азербайджан и да провеждаме различни изложби и кръгли маси, някакви научни форми по тази тема. И, както знаете, тази година отбелязваме 100-годишнината от създаването на Азербайджанска демократична република, която е първата светска парламентарна република в тюркския мюсюлманския свят. Догодина ще отбележим и 100-годишнината от сформирането на дипломатическа служба. По този повод планираме да направим изложба в университета, посветена на тази тема. Надявам се, че ще успеем да реализираме тези проекти и както каза проф. Илчев преди време: „Центърът за азербайджански език и култура е една нова перла в огърлицата на Центъра за източни езици и култури. Непознат Азербайджан заслужава  да бъде опознат и да стане близък за българите.“

Росица АНГЕЛОВА