Социалната парламентарна комисия ще гласува на първо четене законопроекта за социалните услуги

Комисията по труда, социалната и демографската политика ще разгледа на първо четене законопроекта за социалните услуги, внесен от Министерски съвет. Това се посочва в дневния ред на заседанието на комисията. Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Законът предвижда до 1 януари 2021 г. да бъде приета Национална карта на социалните услуги. Съществуващите специализирани институции за деца трябва да бъдат закрити в същия срок.
През закона се създава възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвими групи. Дава се право лицата сами да избират доставчика на услугата. Законът за социалните услуги предвижда и приемането на Наредба за качеството на социалните услуги. Законът предвижда да заработи Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. За първи път се въвежда ежегоден мониторинг на социалните услуги на национално ниво. Агенцията за качеството на социалните услуги ще го провежда.
Заседанието на комисията ще се проведе от 14.30 часа в зала 1.
Законът за социалните услуги е третият от пакета, който дискутираха управляващите и майките на деца с увреждания. Парламентът вече прие окончателни законите за хората с увреждания и за личната помощ.