Специализирани полицейски операции за пешеходци  ще се провеждат ежемесечно на територията на 4-те Районни управления в област Монтана

Специализирани полицейски операции за пешеходци  ще се провеждат ежемесечно на територията на 4-те Районни управления в област Монтана, съобщиха от ОДМВР – Монтана.  Маршрутите на полицейските наряди и местата за контрол ще се определят съгласно ежемесечни анализи на пешеходната аварийност в региона.
Полицейски екипи ще бъдат разположени в районите на потенциално опасни пешеходни пътеки и такива с интензивно пешеходно движение, както и на места, на които се наблюдава неправилно и рисково пресичане на пътните/уличните платна от пешеходци. Акцентът на контролната дейност ще бъде върху нерегламентираните места, в които се извършва пресичане от възрастни пешеходци, придружаващи деца или в присъствието на деца.
В хода на ежедневната контролна дейност полицейските служители ще следят и за състоянието на пътищата и улиците  – състояние на настилките, вертикалната сигнализация, маркировка, видимост на пешеходните пътеки, осветяване, пешеходни ограждения и други нормативни изисквания. При констатирани проблеми ще бъдат изготвяни сигнални писма, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

 През 2018 г. на територията на област Монтана са станали 33 тежки пътно транспортни произшествия с участието на пешеходци. Загинали са 2-ма пешеходци, а 31 са ранени.
Катастрофите с пешеходци се нареждат на второ място по аварийност през 2018 г. в областта, след сблъсъците между движещи се автомобили , чийто брой е 42 тежки катастрофи, с 4-ма убити и 74 ранени.
През цялата 2018 г. на територията на област Монтана са станали 134 тежки пътно транспортни произшествия, с  9 убити и 179 ранени граждани.