Сребрина Ганушева, главен експерт в „Статистически изследвания- Сливен“: Заради честите случаи на измама хората не са склонни да участват в анкетни проучвания

На територията на област Сливен се провеждат две проучвания на Отдел „Статистически изследвания“ – за условията на живот, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот, а второто е за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2017 година. Радио „Фокус”-Сливен разговаря със Сребрина Ганушева, главен експерт в Отдел „Статистически изследвания- Сливен“ за целите на анкетите

 

Фокус: Г-жо Ганушева, до края на май в област Сливен се провежда анкетно проучване за социалния статус на населението. Какво включва тази анкета?

Сребрина Ганушева: Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2017 г. част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. С промяната се очаква да се получат по-добри оценки за постоянен риск от бедност за по-продължителен период. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7 300 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Наблюдението се провежда паралелно във всички страни членки на Европейския съюз. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Фокус: По какъв начин ще се извършва проучването и колко хора ще обхване?

Сребрина Ганушева: Анкетьори от Териториално статистическо бюро „Югоизток”, отдел „Статистически изследвания –Сливен” ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства в областта. На анкетиране до края на май подлежат лицата на 16 и повече навършени години от общо 208 домакинства на територията на областта. Ще се анкетират семейства от Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Шивачево, Сборище, Соколарци, Ябланово, Кипилово, Самуилово, Асеновец, Полско Пъдарево, Пет могили, Бинкос, Блатец, Жельо войвода, Горно Александрово, Трапоклово, Крушаре, Камен, Коньово, Градец и Чинтулово.

Фокус: Какво показват данните от предходното изследване?

Сребрина Ганушева: 255.17 лв. на лице от домакинство e бил размерът на линията на бедност в област Сливен. Данните са от проучване проведено през 2015 г. Под прага на бедност е живяло 24.9% от населението на областта.

Фокус: Освен за доходите и социалния живот на хората, в момента извършвате и проучване за използване на интернет.

Сребрина Ганушева: Да, така е. 108 домакинства от област Сливен и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 години ще бъдат включени в анкетно проучване за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2017 година. До 31 май специално обучени анкетьори ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта. Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Котел, Твърдица, Градец, Пет могили, Злати войвода, Скобелево, Крушаре и Сборище. Изследването ще обхваща достъп на домакинствата до избрани информационно-комуникационни технологии, както и персонално използване на компютри, място на достъп, честота на използване, дейности, използване на интернет, електронна търговия и специални модули. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, ще се легитимират със служебни карти.

Фокус: Кога е правено подобно проучване в област Сливен и какво показват данните?

Сребрина Ганушева: Същото проучване, проведено през 2016 г. 30.2% от населението на област Сливен  на възраст от 16 до 74 години използва редовно интернет. Мъжете  са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 32.1 и 28.3%. Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 86.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 14.5% от лицата с основно или по-ниско образование. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз.

Фокус: А съдействат ли Ви хората или са по – скоро скептични?

Сребрина Ганушева: Заради честите случаи на измама хората не са склонни да участват в анкетни проучвания. Хората са много скептични и все по – трудно ни става да провеждаме нашите наблюдения, особено на територията на градовете. Изключително голяма трудност срещаме и с това, че повечето входове в жилищните блокове са заключени. Когато се опитаме да обясним на респондентите, че това наблюдение е на Националния статистически институт, който проведе и преброяването на населението, те просто затварят вратата или домофона и не ни допускат, въпреки, че се легитимираме. Всички анкетни проучвания се правят на случаен принцип, не са тенденциозни и хората не трябва да се притесняват да участват. Зачестилите случаи на телефонни измами допълнително затрудняват работата ни. Въпреки това се стараем да правим представителни извадки и информацията да бъде достоверна.

Стела ЙОВЧЕВА