Средната работна заплата в област Сливен нараства, като за последното тримесечие на 2018 година достига 874 лева

Средната работна заплата в област Сливен нараства, като за последното тримесечие на 2018 година достига 874 лева. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/-Сливен. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 055 лв., а за частния – 800 лева.

В сравнение със същия период на предходната 2017 година средното възнаграждение в областта е нараснало с 6.2 процента. Сливен се нарежда на 21 място сред останалите области в страната по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Добивна промишленост“, „Образование“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.


Наетите по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на декември 2018 г. достигат 37.4 хиляди души. Най-много от тях работят в преработващата промишленост и в сектора „Търговия и ремонт на автомобили“.