Станислава Поповска, директор на Регионална дирекция по заетостта: Проектът  „Родители в заетост” е в помощ на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите

Директорът на Регионална дирекция по заетостта – Благоевград Станислава Поповска, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Поповска, каква е целта на проекта „Родители в заетост”, при който започнахте разширен прием на кандидати?

Станислава Поповска: Целта на проекта „Родители в заетост”, който се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Фокус: Започна приемът на документи за включване в проекта, до кога ще продължи този прием и кои родители могат да подават заявления?

Станислава Поповска: Агенцията по заетостта стартира нов, разширен прием по проекта. Крайният срок за подаване на заявления от страна на родителите е 28 февруари 2019 година. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и подпомага самите родители. Вече набираме заявления от родители на дете или деца от 0 до 12-годишна възраст. Сега се разширява обхватът на родителите. Те могат да бъдат родители на деца от 0  до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла или градина, които имат осигурено работно място по трудово или служебно правоотношение или са самонаети или самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа. Втората група родители са многодетни родители с три или повече деца на възраст до 12 години на деца от 0  до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли или градини, както и училище. Третата група родители, които имат право да подадат заявление, това са безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла или градина, или многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли или градини, както и училище.

Фокус: Къде се подават документи?

Станислава Поповска: Самите документи се подават в дирекциите „Бюро по труда” по места. Заявленията се приемат до 28 февруари 2019 година. Заявленията се подават лично, на хартиен носител. Подаването на заявлението може да стане по електронната поща на съответното бюро по труда. Заявлението може да бъде изтеглен и от официалната страница на Агенцията по заетостта.

Фокус: Какво е изискването към кандидатите за детегледачи?

Станислава Поповска: Това могат да бъдат търсещи работа безработни лица – младежи до 29 години включително, както и търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 години или  лица в неравностойно положение на пазара на труда. Вече се приемат и документи за участие в проекта, за осигуряване на заетост на длъжност „детегледач”. Бюрото по труда ще насочва такива безработни лица към самите родители. Самите родители одобряват с кой детегледач ще бъде сключван договор.

Фокус: За какъв период от време ще бъдат наемани тези детегледачи?

Станислава Поповска: Детегледачите ще бъдат назначавани със срок до 18 месеца или до навършване на 5 или на 12 години на съответното дете, което се гледа. Те ще бъдат назначавани на работен ден от 8 часа, а заплатата е минималната определена за страната, за тази година – 560 лева.

Фокус: Роднини могат ли да бъдат назначавани?

Станислава Поповска: Да, в случай, че те са безработни лица, може да бъдат назначавани като детегледачи, няма ограничение.

Фокус: В предишните два приема, какво се случи на територията на област Кюстендил?

Станислава Поповска: По този проект, през 2018 година имаше два приема на документи. За областта ляха подадени в двете бюра по труда – Кюстендил и Дупница, 67 заявления от страна на родители. Бяха одобрени 31 родители. Подписаните трудови договори с детегледачи бяха 29.

Венцеслав ИЛЧЕВ