Станислава Поповска, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград:  В „Ателие за търсене на работа „ в ДБТ от област Благоевград през месец февруари са взели участие 243 лица

Благоевград. В „Ателие за търсене на работа „ в ДБТ от област Благоевград през месец февруари 2018 година са взели участие 243 лица, от тях: 55 младежи до 24 години и 108 младежи от 25 години до 29 години. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Станислава Спасова, директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград. По думите й през месец февруари 2018 година продължава реализацията на схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Нова възможност за младежка заетост“, „Обучение и заетост“, схема „Обучение и заетост за младите хора“, схема „Родители в заетост“ и проект „Готови за работа“. „В Кариерния център към Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Благоевград кариерните консултанти предлагат следните услуги: професионално информиране, ориентиране и консултиране на безработни, заети и учащи деца, както и усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите“, допълни тя. Станислава Поповска каза още, че към предлаганите услуги към Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Благоевград  са включени и информиране за тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно ориентиране, както и планиране на професионално развитие.

Кристина МИТКОВА