Станислава Поповска, „Регионална служба по заетостта“-Благоевград: Запазва се тенденцията за намаляване нивата на безработица в областта

Благоевград. Запазва се тенденцията за намаляване нивата на безработица в областта. Това каза пред Радио „Фокус“ Пирин Станислава Поповска, директор на „Регионална служба по заетостта“-Благоевград. Тя уточни, че към края на месец юни регистрираните безработни лица са 14 472, като равнището на безработицата е 9,6%. По думите й спрямо аналогичния период миналата година се наблюдава намаление с 2,9 процентни пункта, като стойността на показателя тогава е 12,5%. Директорът отбеляза, че от началото на годината до момента като относителен дял се наблюдава спад на показателя от 1,6 процентни пункта, като абсолютна величина в брой регистрирани безработни лица се отчита намаление от 2 423 лица. Поповска допълни, че в петте бюра по труда на територията на областта през юни са консултирани за професионално развитие и информирани за възможността им за включване в „Европейската гаранция за младежта“ – 31 младежи до 24-годишна възраст и 49 младежи от 25- до 29-годишна възраст. Тя добави, че в „Ателие за търсене на работа“ са взели участие 284 лица, като от тях 75 младежи до 24 години и 123 младежи от 25- до 29-годишна възраст. Поповска каза още, че продължава и реализацията на схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Нова възможност за младежка заетост“, „Обучение и заетост“ и схема „Обучение и заетост на младите хора“.

Натали СТЕФАНОВА